Ljudupptagningen från årets Rudolf Meidner seminarie


2015 års Rudolf Meidner-pris har tilldelats ekonomhistorikern Malin Nilsson för hennes avhandling: Att ta hem arbetet – fackliga perspektiv på lönearbete i egna och andras hem. I samband med att Karl-Petter Thorwaldsson delade ut priset diskuterades hennes avhandling vid ett seminarium.

Karl Petter Thorwaldsson och Malin Nilsson

Karl-Petter Thorwaldsson och Malin Nilsson, Fotograf: Silke Neunsinger

Ljudklipp: Rudolf Meidner priset 2015, seminarie med Malin Nilsson

(Ljudklippet är något brusigt)


För många tjänstemän är möjligheten att arbeta hemifrån ett sätt att få ihop vardagen. Ur ett globalt perspektiv på lönearbete i hemmet finns en massiv informell sektor där hemmet som arbetsplats är norm. Men hur ser arbetsvillkoren ut, och möjligheterna att organisera sig? När gränserna mellan arbete och fritid, hem och arbetsplats suddas ut, vilka fackliga strategier behövs då? På seminariet diskuteras hur villkoren och förutsättningarna för lönearbete i hemmet ser ut ur ett klass, köns- och etnicitetsperspektiv.

Medverkande:
Malin Nilsson, fil. dr. i ekonomisk historia, Göteborgs Universitet
Anna Hedborg, ordförande Forskningsrådet Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO
Barbro Budin, equality officer, International Union of food and allied workers (UIF)
Daniel Gullstrand, utredare, Unionen
Anita Lundberg, ombudsman, Kommunal

Samtalsledare:
Joa Bergold, utredare, LO
Silke Neunsinger, forskningsledare, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Om Rudolf Meidner-priset
Priset delas av ut av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek till framstående yngre forskare som belyser fackföreningsrörelsens historia eller närliggande ämnen. Rudolf Meidner var LO-ekonom och verksam vid LO under stora delar av efterkrigstiden.

Seminariet skedde den 9:e maj, och arrangerades av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och LO.