Öppen föreläsning med Holger Weiss


Slavhandel och slaveri under svensk flagg

Välkommen till en öppen föreläsning med Holger Weiss!

Holger Weiss, professor vid Åbo akademi, samt medlem av ARAB:s forskningsråd

År 1784 blev Sverige en kolonialmakt är man erhöll ön Saint Barthélemy i Karibien. Även om ön inte lämpade sig för plantagejordbruk, gjorde svenskarna den till en frihamn som blev en viktig knutpunkt för slavhandeln till och inom Västindien. Samtidigt drevs näringarna på ön med slavarbetskraft. De flesta svenskar som bodde på ön ägde och höll sig med slavar. Under Napoleonkrigen framväxte ön som en av de viktigaste slavhamnarna i Karibien. Avvecklandet av slavhandeln var långsam och sträckte sig från 1813 till 1830 medan slaveriet avskaffades först i mitten på 1840-talet.

Plats: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek