Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har fått en ny institutionschef


Pressmeddelande
Den 6 oktober 2016

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har fått en ny institutionschef

Den 1 oktober 2016 tillträdde Mikael Eivergård tjänsten som institutionschef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Huddinge. Han efterträder Nina Sjöberg som blir landsarkivarie vid Landsarkivet i Uppsala. Eivergård kommer att arbete deltid fram till årsskiftet.


Mikael Eivergård
är FD i etnologi och har under de senaste året varit forskningsansvarig för projektet Heterogena kulturarv, ett samarbetsprojekt mellan flera museer om svenska rättighetskamper. Innan dess har Eivergård bland annat varit museichef på Örebro läns museum och forskningschef på Jamtli i Östersund. Historia och kulturarv är idag politiskt laddade områden, säger Mikael Eivergård, och med det får arkiven en mycket viktigt samhällsroll.


Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
är en fristående stiftelse med den svenska staten, LO och Socialdemokraterna som huvudmän. Institutionen grundades 1902 och förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet med en egen tidskrift, ett forskningsråd, seminarier och publikationer. Institutionen har sedan 2012 flyttat från Upplandsgatan, Stockholm till nya lokaler i Flemingsberg.