Workers’ Education and the Global Labor MovementI samarbete med Samtidshistoriska institutionen på Södertörn, presenterar vi ett öppet seminarie med två  föredrag av Michael Merrill och Dorothy Sue Cobble. Föredragen kommer att vara på engelska.

International Women’s Trade Unionism and Education

Dorothy Sue Cobble

Toward a General Theory and a Global History of Workers’ Education

Michael Merrill