Arbetarförfattarna erövrar staden – Från Maria Sandel till Ivar Lo-Johansson


maria-sandel

Den 1o december arrangerar Maria Sandelsällskapet ett seminarium där tre forskare och litteraturvetare berättar om pågående arbeten kring Maria Sandels författarskap och den miljö hon levde i.

Vår första kvinnliga arbetarförfattare – Maria Sandel – levde hela sitt liv på Kungsholmen i Stockholm i fattigkvarterens nödbostäder. I sina berättelser skildrar hon inte bara fabriksarbetet och nöden bland barnfamiljerna, utan berör även stadens baksidor med prostitution, kriminalitet, tiggeri och sjukdomar. Som bakgrund finns hela tiden industristaden med dess bostäder, arbetsplatser, gator och kvarter.

Per-Olof Mattsson, litteraturvetare vid Stockholms universitet, diskuterar hur staden med dess gatumiljöer beskrivs med början i Maria Sandels böcker med Alexandra Borg, Uppsala universitet, som i sin avhandling En vildmark av sten visar hur staden och litteraturen samspelar kring förra sekelskiftet.

Arbetarlitteraturen börjar i Stockholms perifera områden och rör sig från slutet av 1920-talet mot stadens centrum. Arbetarförfattarna erövrar i strid med borgerliga författare, som klamrar sig fast vid den historiska stadens nostalgi, rätten att gestalta den moderna staden. Det gäller både dess positiva och negativa sidor. Till de senare hör gatuprostitutionen som skildrats av flera författare, bland annat Ivar Lo-Johansson i romanen Kungsgatan och av Maria Sandel i böckerna Virveln och Droppar i folkhavet.

Den tredje forskaren, Maria Wahlström, som disputerat i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet talar om prostitutionens plats i arbetarlitteraturen utifrån ett genusperspektiv på Ivar Lo-Johanssons roman.

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Arrangemanget sker i samarbete med ABF Stockholm, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.