Rudolf Meidner-priset 2016 tilldelas Matias Kaihovirta


RUDOLF MEIDNER-PRISET 2016 för forskning i fackföreningsrörelsens historia tilldelas Matias Kaihovirta

Matias Kaihovirta är historiker verksam vid Åbo Akademi. Han disputerade 2016 med avhandlingen Oroliga inför framtiden: en studie av folkligt politiskt agerande bland bruksarbetarna i Billnäs ca 1900-1920 Åbo, 2015 (452 s.). Avhandlingen är ett väsentligt bidrag till förnyelsen av det arbetarhistoriska fältet. Genom att analysera bruksarbetare och patroner som politiska aktörer i slutskedet av ett paternalistiskt system ger han aktörerna röst och sina forskningsresultat liv.

Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia delas ut av Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Priset instiftades den 23 juni 1994 när professor Rudolf Meidner, 1981-1996 rådets ordförande fyllde 80 år. Prissumman är 25.000 kr. Forskningsrådets nuvarande ordförande är Anna Hedborg. Föregående år delades priset ut till Malin Nilsson.

Stockholm, den 21 oktober 2016

Närmare information genom:
Mikael Eivergård, mikael.eivergard(snabel-a)arbark.se, 08-412 39 eller
Silke Neunsinger, silke.neunsinger(snabel-a)arbark.se, 08-412 39 27