Kata Dalström – Agitatorn som gick sin egen väg


Hos oss på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek förvaras Kata Dalströms personarkiv. Vi blir därför extra glada när material från hennes arkiv ligger till grund för den senaste boken från Gunnela Björk, docent i historia vid Örebro universitet.

Arkivet spänner över åren 1887-1923 och uppgår till 30 volymer.

Kata Dalström hade i sitt testamente bestämt att hennes kvarlämnade papper skulle överlämnas till Arbetarrörelsens arkiv (institutionen fick sitt nuvarande namn Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek först senare).
En mindre del av samlingarna överlämnades 1954 av Katas dotter, fru Elsa Söderberg, Stocksund, men den huvudsakliga delen överlämnade fru Söderberg på 100-årsdagen av Katas födelse den 18 december 1958.

Arkivet hade med anledning av minnesdagen ordnat en utställning av K.D:s skrifter, manuskript och brev.
På kvällen var en liten högtidlighet ordnad på arkivet där dottern fru Söderberg och partisekreterare Sven Aspling talade.

Boken – Kata Dalström – Agitatorn som gick sin egen väg (2017)

1894 gör Katarina ”Kata” Dalström skandal. Hon är trettiosex år, uppvuxen i en förmögen familj och gift med en konservativ man – ändå blir hon socialdemokrat! Som en av den tidiga kvinno- och arbetarrörelsens främsta agitatorer blir hon senare den första kvinnan som når toppen i ett svenskt parti.

Hon hamnar i opposition med partiledningen men är älskad och beundrad av arbetarna ute i landet, där hon med dåtidens form av home party ses som en levande legend. Privatlivet är lika stormigt som det politiska. Hennes äktenskap är turbulent, hon föder sju barn, blir spiritist och buddhist och har flera kärleksaffärer.

Kata var ett lysande levnadsöde. Utan karaktärer som henne hade utvecklingen mot ett mer demokratiskt och jämställt samhälle inte varit möjlig.

Boken ges ut av Historiska media, läs mer om boken samt författarpresentationen på Historiska medias webbsida