Dorothy Sue Cobble – hedersdoktor vid Stockholm universitet


Dorothy Sue Cobble. Fotografi från Stockholm universitets webbsida.

Vi har glädjen att meddela att Stockholm universitet har utsett Dorothy Sue Cobble till en av årets hedersdoktorer, som “på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning”.

Dorothy Sue Cobble har medverkat i en rad konferenser, workshops och seminarier arrangerade hos eller med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek som medarrangör genom åren.

Dorothy Sue Cobble har medverkat i flera nummer av Arbetarhistoria, senast i Arbetarhistoria nr 163-164 (2017:3-4), med artikeln:

Nya rörelser, nya paradigm: att tänka nytt om arbetarhistoria för vår framtid (pdf).

Ett stort grattis från personalen!

Dorothy Sue Cobble är Distinguished Professor i History and Labour Studies vid Rutgers University, USA. År 2016 var hon Vetenskapsrådets Kerstin Hesselgren gästprofessor vid Stockholms universitet. Hennes forskning rör framförallt frågor om arbete, sociala rörelser och socialpolitik både i USA och på global nivå, med fokus på genus och ojämlikhet. Hennes vetenskapliga bredd och förmåga att forska om både historia och samtid gör henne mycket uppskattad.

Värd för hedersdoktor Cobble är Yvonne Svanström, docent vid Ekonomiska-historiska institutionen.

Presentationstexten med motivering är hämtad från Stockholm universitet.