Till minne av Marie Hedström


</ hr>
</ hr>
</ hr>

Marie Hedström, november 1985, i redaktions-rummet för Arbetarhistoria. Foto: A-Bild.

ARAB:s tidigare medarbetare Marie Hedström har avlidit vid en ålder av 67 år.

Marie Hedström avled den 12 oktober 2017. Marie föddes den 1 januari 1950, i Stockholm.

Marie arbetade från 1977 fram till sin pensionering som bibliotekarie på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Hon har varit en viktig drivkraft för institutionen och har genom sin kompetens och engagemang bidragit till institutionens utveckling.

När ARAB började publicera tidskriften Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek var Marie en av redaktörerna. Hennes betydelse för tidskriftens utformning och utveckling, men också för den sociala samhörigheten som skapades under de långa kvällspass för att få ut tidningen, kan inte överskattas. Hennes språkgranskning var dessutom legendarisk.

Hon utstrålade en yrkesstolthet som bibliotekarie. Hon lyfte alltid fram bibliotekets betydelse och värnade om biblioteket och dess material. Hennes kunskap om litteraturen och om ARAB:s samlingar gjorde henne till en klippa i forskarexpeditionen, där hon hjälpte otaliga besökare.

Marie har under sina år på ARAB också publicerat ett stort antal artiklar. Bland annat publicerade hon tillsammans med Olle Josephson boken “Akta er för socialdemokraterna!” : den tidiga arbetarrörelsens agitationsbroschyrer (1995).

Marie var skärpt, skarp och hade en stor portion humor. Vi saknar henne och våra tankar går till hennes man Tom Olsson.