November 1917


Denna månad är händelserik: inrättandet av Israel som judisk nationalstat påbörjas, bolsjevikerna tar makten i Ryssland med åtskilliga reaktioner och följdverkningar, USA besätter Hawaii, Indira Gandhi föds, första världskriget fortsätter. Kvinnliga rösträttsaktivister misshandlas svårt i USA.

2 november 1917 – Palestina

Brittiska utrikesministern Arthur Balfour avger Balfourdeklarationen i vilken utlovas grundandet av ett judiskt nationalhem i Palestina.

6 november 1917 – kvinnlig rösträtt i delstatsval i USA

I Westchester county i delstaten New York införs kvinnlig rösträtt i delstatliga val efter många års suffragettkamp. Tre år senare får kvinnor rösta även i de nationella valen.

7 – 12 november 1917 – Oktoberrevolutionen

Oktoberrevolutionen är den del av ryska revolutionen som utbryter 7 november 1917 (nya stilen) i Sankt Petersburg och 12 november i Moskva. Under revolutionens tio dagar griper de bolsjevikkontrollerade arbetare- och soldatsovjeterna under Vladimir Lenin och Lev Trotskij makten och avsätter den provisoriska regering som skapats i och med februarirevolutionen och vars siste regeringschef är Alexandr Kerenskij. Efter flera år av inbördeskrig utmynnar revolutionen i att Sovjetunionen 1922 ersätter den ryska staten. I tsarernas Ryssland användes fortfarande den julianska kalendern, medan huvuddelen av världen i övrigt övergått till den gregorianska kalendern (som införs i Ryssland året därpå). Den 7 november är alltså den 25 oktober enligt den julianska kalendern.

Helen Suzman, sydafrikansk politiker och antiapartheidkämpe, föds som Helen Gavronsky i Germiston, Gauteng. Hon kommer att nomineras två gånger till Nobels fredspris. Från 1953 till 1989 är hon ledamot av Sydafrikas underhus, till 1959 för United Party och därefter för Progressive Party (partiets enda ledamot från 1961 till 1974). Hon dör 1 januari 2009 i Johannesburg.

11 november 1917 – Hawaiis sista drottning

Den hawaiianska drottningen Lydia Liliuokalani, född 2 september 1838 i Honolulu, dör i Honolulu. Liliuokalani är den sista regenten i monarkin Hawaii. Hon ärver tronen efter sin bror Kalākaua 1891 och söker efter trontillträdet införa en ny konstitution, som ska ge den hawaiianska urbefolkningen större inflytande. Under föregivande av att skydda regeringsbyggnader och kungliga residenset landsätter USA trupper och avsätter drottningen; republik införs 1894. Efter ett försök till kontrarevolution 1895, som
exdrottningen säger sig sakna kännedom om, sätts hon i husarrest varifrån hon frisläpps 1896. Lili’uokalani är också en uppskattad författare och kompositör. Hennes mest kända bok är Hawaii’s Story by Hawaii’s Queen; hennes mest kända sång är Aloha ’Oe, som hon komponerat under sin husarrest.

14 november 1917 – The Night of Terror

På Occoquan Workhouse (fattighus) i Virginia torterar och misshandlar vakter och föreståndare 33 kvinnliga demonstranter och medlemmar av Silent Sentinels, som vakat vid Vita huset för att kräva kvinnlig rösträtt. De flesta av kvinnorna är medlemmar av Alice Pauls and Lucy Burns organisation National Woman’s Party (NWP), som kämpar för kvinnors rösträtt.

15 november 1917

Émile Durkheim, född 15 april 1858 i Épinal, dör i Paris. Durkheim var sociolog, pedagog och filosof och den sociologiska strukturalismens fader. Han räknas som en av sociologins grundare, tillsammans med Max Weber och Karl Marx.

19 november 1917 – Indira Gandhi

Indira Gandhi, indisk premiärminister, 1966. Ny Dags arkiv vol 1977/9, löpnummer 1647, ARAB

Indira Priyadarshini Gandhi, föds i Allahabad i dåvarande Förenade provinserna Agra och Oudh. Trettio år senare blir Indien självständigt från Storbritannien och utvecklas till världens folkrikaste demokrati. Gandhi blir politiker inom Kongresspartiet och Indiens premiärminister 1966–1977 och 1980–1984 samt en av förgrundsgestalterna i Alliansfria staternas samarbetsorganisation. Hon har socialistisk grundsyn och allierar sig med Sovjetunionen. Gandhi är en i Indien tidvis mycket kontroversiell politiker. Hon kritiseras för censur och förföljelse av oliktänkande, varav vissa frihetsberövas. Gandhi mördas av sin livvakt den 31 oktober 1984 i Delhi.

20 november 1917

Ukraina utropar sig till självständig republik under namnet Ukrainska SSR. Detta tillstånd varar till slutet av december 1918, då Folkrepubliken Ukraina invaderas av bolsjevikiska styrkor och blir sovjetrepublik.

Slaget vid Cambrai inleds på första världskrigets västfront, det första där en större mängd stridsvagnar sätts in. Britterna bryter igenom de tyska linjerna, men lyckas inte föra fram förstärkningar, varför den tyska armén kan återställa läget. Striden upphör den 4 december.

Tiden, november 1917

I artikeln “Ministersocialismen” redogör Gustav Möller för socialdemokratiska ministrars svårigheter i borgerliga regeringar med exempel från Sverige och Frankrike med flera länder. Han drar slutsatsen att det finns fara att sådana ministrar, särskilt om de är ensamma företrädare för sitt parti, låter sig förborgerligas av den reaktionära omgivningen. I det svenska fallet, med samarbete mellan delvis ideologiskt närbesläktade socialdemokrater och liberaler, anser han dock att en dylik samverkan varit av godo.

I “Bolsjevismens faror och misstag” framhåller Sven Backlund att varaktiga samhällsförändringar endast kan åstadkommas genom tålmodig omdaning av människors sinnen, inte genom våld, och beskriver den ryska revolutionen som en produkt av okunnighet, hämndbegär och förråande inflytande av världskriget.

Th. Zetterling talar för att “Normalarbetsdagen” skall begränsas till åtta timmar av såväl kulturella som hälsobefrämjande skäl.

I “Raspatriotismen” dömer G. F. Nicolai ut alla rasläror som ovetenskapliga.

I en artikel avslutad 22 november, “Bolsjevikerna – deras fredsprogram och fredsmöjligheterna”, beskriver Gustav Möller detta program med krav på omedelbar fred, överlämnande av all jord till bondekommittéer, arbetarkontroll över produktionen samt lika rättigheter åt alla nationaliteter som omöjligt för alla parter att enas kring och därför i praktiken ogenomförbart.

Han förutspår att de idealistiska ryska makthavarnas brist på verklighetskontakt och okunnighet om europeiska förhållanden kommer att medföra stora tragedier.

Morgonbris, november 1917

Novembernumret kretsar främst kring frågor om kvinnors hemarbete kontra yrkesarbete, facklig organisering med mera. Signaturen “A. L.” recenserar Inga Nalbandiàns bok “In i natten. Bilder från Armeniens undergång.” som behandlar 1915 års folkmord på armenier och anger antalet döda till en och en halv miljon. Hon uppmanar alla att läsa boken.

28 november 1917

Sveriges kung Gustaf V beger sig på statsbesök till Norge. I sitt tal i Kristiania betonar konungen sin varma önskan om enighet och samverkan mellan Nordens folk.

30 november 1917

Skådespelaren Marianne Nielsen, ogift Lundberg, föds i Oscars församling i Stockholm. Hon medverkar i många filmer, bland annat flera filmer av Hasse Ekman, arbetarregissören Hampe Faustman, Alf Sjöberg och Ingmar Bergman såsom Fanny och Alexander. Nielsen spelar även Petterssons hustru i 1956 års socialdemokratiska valfilm Pettersson i Annorlunda. Hon dör 28 oktober 2004 i Oscars församling i Stockholm.

Basjkirien, en delrepublik vid Uralbergen i östligaste europeiska Ryssland med strax över 4 miljoner invånare, förklaras som autonom republik i november 1917.