Rudolf Meidner-priset 2017 tilldelas Nina Trige Andersen


RUDOLF MEIDNER-PRISET 2017 för forskning i fackföreningsrörelsens historia tilldelas Nina Trige Andersen

Nina Trige Andersen är historiker och journalist från Köpenhamn. År 2013 publicerade hon sin första bok Profession: filippiner- kvinder på arbejde i Danmark gennem fire årtier, Tiderne skifter, Köpenhamn (274 s.). Boken är ett väsentligt bidrag till förnyelsen av det arbetarhistoriska fältet. Dess innehåll har ett högt informationsvärde för dagens debatt och är fängslande och lättillgänglig läsning.

Trige Andersen analyserar de globala dimensionerna i den filippinska arbetskraftsinvandringen till Danmark, fackförbundens relationer till och engagemang för invandrarna och hon ger städerskorna en plats i historien.

Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia delas ut av Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Priset instiftades den 23 juni 1994 när professor Rudolf Meidner, 1981-1996 rådets ordförande fyllde 80 år. Prissumman är 25.000 kr. Forskningsrådets nuvarande ordförande är Ella Niia.

 

Stockholm, den 26 oktober 2017

Närmare information genom:
Mikael Eivergård, mikael.eivergard[a]arbark.se, 08-412 39 eller
Silke Neunsinger, silke.neunsinger[a]arbark.se, 08-412 39 27