Finland 100 år


Under år 2011 arrangerade vi på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek en utställning – Arbetare i rörelse – flyktingar, migranter, solidaritet och konkurrens där vi bland annat lyfte fram de finländska arbetarna. Nedan följer ett axplock av det material som vi visade med denna utställning, samt en del av den inledande texten till utställningen.

Vi vill passa på att lyfta fram denna dag – Finlands 100 årsdag – genom att visa det rika material vi har om vårt grannland och de finska arbetarna och arbetarrörelsen. Vad passar väl bättre en dag som denna att belysa internationalismen och solidariteten.

Historien om utlandsfödda arbetare i Sverige beskrivs i vanliga fall som en tvådelad historia. Under andra världskriget beskrivs den som i första hand en flyktinginvandring, det vill säga personer som på grund av sin politiska tillhörighet i arbetarrörelsen blev förföljda i sina hemländer och flyttade under kortare eller längre perioder till Sverige.

Efter 1945 beskrivs denna historia i termer av arbetsmigrationen, det vill säga arbetare som kom till Sverige för att kunna försörja sig och sina familjer. Men Sverige fortsatte också vara ett viktigt exilland för exempelvis grekiska och chilenska flyktingar.

Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks samlingar är bland annat präglade av denna migrations- och flyktingshistoria. Internationalism och solidaritet är betydelsefulla värderingar från första början för arbetarrörelsen som internationell rörelse. Solidaritetsyttringar finns i kongressprotokoll och tidskrifter. Men också migrationen till Sverige i sig har präglat bestånd i arkiv och bibliotek i form av personarkiv, föreningar samt i fackliga och politiska arkiv där migrationen diskuteras.

I utställningen presenterade vi några exempel från vårt bestånd som ska peka på arbetarrörelsens olika förhållningssätt gentemot migrationen till Sverige under 1900-talet.

Ur inledningen till Utställningskatalogen till Arbetare i rörelse flyktingar, migranter, solidaritet (2011)(pdf)

 

Uusi työ – uusi maa (Nytt jobb – nytt land)

Källa: Svenska Metallindustriarbetareförbundets arkiv. Foto: Mogens Christian Didrichsen.  

 

Besök gärna vår arkivkatalog och bibliotekskatalog för rikt källmaterial om finländska arbetare, arbetsförhållande och den finska arbetarrörelsen och historia.