Utställning 100% kamp – Historiska museet


100% kamp - Sveriges historia vandringsutställning 2018

100% kamp – Sveriges historia vandringsutställning 2018

100 % kamp – Sveriges historia – utställning på Historiska museet från och med 16 februari 2018

Kamper för rättigheter är en viktig del av Sveriges historia som visar att samhället går att förändra. 100 % kamp – Sveriges historia handlar om de många rättighetskampernas Sverige. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har bidragit med flertalet fotografier till utställningen, samt med arkivmaterial rörande bland annat den spännande personen Lili Elbe. Den första person som genomgick en könskorrigering.

På utställningen kommer originalmanuset till boken Fra mand til kvinde : Lili Elbes bekendelser att visas. Den levnadsbeskrivning som så småningom kom att leda fram till den kritikerrosade filmen the Danish Girl (2015).

Utställningen i stort berättar om människor som har tagit strid för sina och andras villkor. Människor som kämpat för rätten att leva, bo och älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön, klass eller ursprung.

Det handlar om rätten att rösta och rätt till lika lön för lika arbete. Om rätt till en trygg arbetsmiljö.

Det handlar om rätten till språk.

Om rätt till bostad och skolgång.

Om rätt till historia, trygghet och säkerhet.

Om rätt att utöva religion. Om rätt att ta plats i det offentliga rummet.

Om att ingen människa ska utsättas för diskriminering, våld eller hot.

100 % kamp – Sveriges historia är en vandringsutställning som öppnar på Historiska museet fredag 16 februari 2018.

Ett samarbete mellan Regionmuseet Kristianstad, Västmanlands läns museum, Historiska museet och Sundsvalls museum. Finansierat av Statens kulturråd, Riksantikvarieämbetet, Region Skåne och Postkodlotteriets Kulturstiftelse. Läs mer om projektet Heterogena kulturarv som utställningen är en del av.

Utställningen står kvar på museet till söndag 9 december 2018.