Vi samlar in, ordnar, bevarar samt tillgängliggör

Vi finns nu på Stockholmskällan!


2017 skrevs avtal mellan Stockholmskällan och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Vi har nu nära årsskiftet 2018/2019 levererat en rad poster till Stockholmskällan. Långt fler än vad vi initialt hade planerat! Läs mer nedan. 

Två av posterna som återfinns bland det publicerade materialet rör de strejkande telefonisterna, år 1922.

Tio dagar som skakade Stockholm – strejkande telefonister

Telegraf- och telefontjänstemannaförbundet hade tillsammans med arbetsgivarna skrivit under ett kollektivavtal för de manliga arbetarna. Våren 1922 ville facket även ha ett kollektivavtal för de kvinnliga telefonisterna.

Telefonisterna krävde kortare arbetstid, löne-, semester- och sjukledighetsförmåner och att disciplinerings- och bestraffningssystem skulle ändras. Den 29 juni 1922 lämnade facket in sitt förslag. Arbetsgivarna var ovilliga och klockan sju på morgonen den 21 juli gick telefonisterna ut i strejk. Det blev inledningen till något som har kallats »tio dagar som skakade Stockholm».

Den socialdemokratiska regeringen tvingade arbetsgivarna till förhandlingsbordet för att teckna ett kollektivavtal. Fackförbundet fick garantier att de strejkande inte skulle avskedas. De strejkande återgick till arbetet.

Kollektivavtalets innehåll

Kollektivavtalets handlade om kortare arbetstid, löne-, semester- och sjukledighetsförmåner och att disciplinerings- och bestraffningssystem skulle ändras.

Den socialdemokratiska regeringen tvingade arbetsgivarna till förhandlingsbordet för att skriva på ett kollektivavtal.

Arbetsgivarna i Telegrafverket valde då att skiva under ett kollektivavtal med en mera foglig motståndare, det Kvinnliga telefonarbetarförbundet.

Se mer på Stockholmskällan:

Telefonisterna skriver ned sina krav

Tio dagar som skakade Stockholm, telefonisterna strejkar

 

Fotografi över sittande fackliga deltagare för telefonisterna

Telefonisterna i Telegraf- och telefontjänstemannaförbundet sitter våren 1922 och skriver ned sina krav i ett kollektivavtalsförslag: O Sundin, PO Eriksson, F Mûrdahl och B Herzén. Fotosamlingen, ARAB. Refkod: 1781/o/1/3/001

Fotografi av strejkande telefonister, stående i kö

Efter att den socialdemokratiska regeringen tvingade arbetsgivarna till förhandlingsbordet för att teckna kollektivavtal, fick fackförbundet garantier att de strejkande inte skulle avskedas. De strejkande återgick till arbetet. Först i kön på bilden är de som satt i den lokala fackföreningens styrelse. Fotosamlingen, ARAB, Refkod: 1781/o/1/3/001