Vi gratulerar LO-distriktet Stockholm 100 år!


LO-distriktet Stockholm 100 år

Vi vill passa på att gratulera LO-distriktet i Stockholms län till de 100 fyllda åren! 

2019 är det 100 år sedan fackföreningsrörelsen i Stockholm tog beslutet att samla alla stadens organiserade arbetare och bilda Stockholms Fackliga Centralorganisation. Det som idag är LO-distriktet i Stockholms län. 

Som gåva bjuder vi på tre seminarier under våren 2019 – dessa kommer ni att kunna se på ABF Stockholms evenemangssida, samt på vår egen. 

Vi som gratulerar är Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och ABF Stockholm.