Nytt samarbete: Sveagalleriet återuppstår som Konsthall Mint


Den 12 april 2019 slår Stockholms nya konsthall, Mint, upp dörrarna, i det legendariska Sveagalleriets lokaler i ABF-huset. Tjugosju år efter nedläggningen får galleriet nytt liv efter ett initiativ från kuratorerna Emily Fahlén och Asrin Haidari i samarbete med ABF Stockholm, Konstfrämjandet Stockholm och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Den första utställningen knyter an till ABF:s historia som arbetarnas bildningsförbund. Utställningen inkluderar den nyproducerade filmen The invisible hand of my father av den georgiske konstnären Giorgi Gagoshidze. Filmen berättar historien om hans far och dennes högra hand som han förlorat i en arbetsplatsolycka i Portugal. Handen svävar som en ande över hans pensionerade tillvaro i Kaukasus berg; den påminner oss om skiftande ekonomiska landskap – från Sovjetunionens kollaps till 2008 års globala finanskris och om handens omförhandlade symbolik genom historien.

Sveagalleriet på ABF Stockholm öppnade den 25 februari 1961 och bedrev verksamhet längst ner i det då nyinvigda ABF-huset på Sveavägen. Enligt stadgarna från den 10 oktober 1960 var ändamålet bland annat ”att främja studieintresserades bildningssträvanden avseende konst, konsthantverk och konstindustri.” Sveagalleriet blev nedlagt 1992.

Nu återuppstår platsen på nytt. Mint kommer genom konsten att utgå från rörelser över tid: historiska, politiska och geografiska, i dialog med ABF-husets, Sveagalleriets och Arbetarrörelsens arkivs historiska material. Kuratorerna planerar för att under året arrangera utställningar, studiecirklar och program.

Premiärutställningen tittar även på tiden efter arbete: fritiden och pensionen, som är en tid för bildning och vila. I de två gallerirummen visas både samtida och historiska verk. Vissa av dem i dialog med Sveagalleriets rika utställningsverksamhet och ABF:s folkbildningsidé.

Du kan även läsa en artikel på ABFs webbplats. 

Se vår katalog för arkivmaterialet från Sveagalleriet, samt från ABF Stockholm