Nytt samarbete: Sveagalleriet återuppstår som Konsthall Mint


Den 12 april 2019 slås dörrarna upp för Stockholms nya konsthall Mint, belägen i ABF-husets källare i det legendariska Sveagalleriets lokaler. Tjugosju år efter nedläggningen får det nytt liv efter ett initiativ från curatorerna Emily Fahlén och Asrin Haidari i samarbete med ABF Stockholm, Konstfrämjandet Stockholm och Arbetarrörelsens arkiv.

Den första utställningen knyter an till ABF:s historia som arbetarnas bildningsförbund. Utställningen inkluderar den nyproducerade filmen “The invisible hand of my father” av den georgiska konstnären Giorgi Gagoshidze. Vi möter historien om hans far och dennes högra hand som han förlorat i en arbetsplatsolycka i Portugal. Handen svävar som en ande över hans pensionerade tillvaro i Kaukasus berg, den påminner oss om skiftande ekonomiska landskap – från Sovjetunionens kollaps till 2008 års globala finanskris och om handens omförhandlade symbolik genom historien.

Sveagalleriet på ABF Stockholm invigdes den 25 februari 1961 och bedrev verksamhet i nedre botten i det då nya ABF-huset på Sveavägen. Enligt stadgarna antagna 10 oktober 1960 var ändamålet bl.a. ”att främja studieintresserades bildningssträvanden avseende konst, konsthantverk och konstindustri.” Sveagalleriet lades ned 1992.

Nu återuppstår platsen på nytt. Mint kommer genom konsten utgå från rörelser i tid: historiska, politiska och geografiska, i dialog med ABF-husets, Sveagalleriets och Arbetarrörelsens arkivs historiska material. Utställningar, studiecirklar och program kommer under året att arrangeras.

Premiärutställningen tittar även på tiden efter arbete: fritiden och pensionen, som också är en tid för bildning och vila. I de två gallerirummen visas både samtida och historiska verk. Vissa av dem i dialog med Sveagalleriets rika utställningsverksamhet och ABF:s folkbildningsidé.

Text från ABF Stockholm

Se även deras webbsida https://abfstockholm.se/evenemang/vernissage-for-ny-konsthall-i-abf-huset/

Se vår katalog för arkivmaterialet till Sveagalleriet, samt ABF Stockholm

Vernissage för ny konsthall i ABF-huset