Hör Silke Neunsinger presentera En värld av kvinnor


Den svenska arbetarrörelsen är väl dokumenterad, men kvinnornas roll inom rörelsen har genom åren fått mindre uppmärksamhet. Här berättar forskaren Silke Neunsinger om projektet “Worlds of Women” (En värld av kvinnor) som arbetar med att synliggöra de svenska arbetarkvinnornas transnationella och internationella kontakter.

Presentationen är inspelad av UR Samtiden på Göteborgs universitet den 26 oktober 2018.

Arrangörer: KvinnSam, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Produktionsår: 2018 Längd: 34:51 Tillgängligt till: 1 juli 2023