2020 års kvinnokalender går att beställa nu


Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap tillsammans med AKS kvinnokalender "Systrar, kamrater!"Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek tar även i år fram en kvinnokalender ”Systrar kamrater!”

Väggkalendern innehåller bilder och text om arbetarrörelsens kvinnor, organisationer, tidskrifter med mera och den är i A3-format.

Första gången vi producerade kvinnoalmanackan var 2013, för åtta år sedan. 

De här kvinnorna är med i årets almanacka: Louise Michel, Getrud Hanna, Mursmäckorna, Hulda Flood, Elin Svensson, Nanna Helin, Kooperativa Gillesförbundet, Barbro Carlsson, Anita D’Orazio, Dea trier Mörch, Marie Flankan och Susanna Alakoski.

På mejladressen nedan kan du beställa väggkalendern för 100 kronor plus porto:

aks[snabel-a]arbark.se