110 år sedan Storstrejken – 1909-2019


2019 är det 110 år sedan Storstrejken ägde rum. En av de största arbetsmarknadskonflikter i svensk historia som innefattade både strejk och lockout. I youtube-klippet följer bilder och klipp från våra samlingar. 

Storstrejken kan sägas ha pågått mellan den 4/8 och 6/9 1909. Egentligen började den tidigare och den varade längre. Det var en kraftmätning mellan å ena sidan den växande arbetarrörelsen och å andra sidan arbetsgivarna och deras stat. Den 14 juli är ett avgörande datum i detta historiska skeenden, då arbetsgivarna ställde det ultimatum som kom strejken att ta den stora omfattning som den sedan kom att ta.

Som mest strejkade 300 000 människor i Sverige.

Vid strejken betalade facket ersättning till de strejkande när de inte gick till sina arbeten.

Orsaken var den lågkonjunktur som drabbat Sverige sedan en tid tillbaka. Arbetsgivarparten ville sänka arbetarnas löner för att undvika att avskeda folk och stänga arbetsplatser. Medan arbetarna inte ville gå ner i lön, då de redan hade svårt att klara sig på den existerande lönen.

Arbetarna och deras fackföreningar förlorade och det skulle dröja ett årtionde innan den svenska fackföreningen hade återhämtat sig. Minnet av konflikten levde också kvar länge.

Se även vad vi publicerat tidigare om Storstrejken, Storstrejken 1909 – Storstrejkspelet