Boktips augusti 2019


Anna Jörgensdotter, Henrik Johansson (red.), Jag har tänkt mycket på oss och våra utmattade kroppar : en antologi / Mölltorp : Föreningen Arbetarskrivare, 2018, 246 s.

Föreningen Arbetarskrivare bildades för knappt 30 år sedan och har sedan dess eftersträvat att öka mängden svenska arbetsskildrare.

Att föreningen fått allt fler medlemmar de senaste åren är ett tecken arbetarlitteraturens välmåga. Vidare kan det vara ett av skälen till varför denna dess elfte antologin i ordningen blivit så lovprisad på sina håll. I denna antologi har redaktörerna samlat ett fyrtiotal kortare bidrag (det längsta är en novell på blott 11 sidor). Bland dessa hittar vi en brevnovell om en kroppsarbetande somalisk mamma, en humoristisk beskrivning om vardagen på ett callcenter, samt en skildring av en ensamstående mors strävan att få högskolestudier, tak över huvudet och mat på bordet att gå ihop. Av de många auktorerna, varav merparten är kvinnor, är en handfull etablerade sådana. Till de senare hör bland annat Bernt-Olov Andersson, Jenny Wrangborg och Henrik Bromander. Antologin omfattar tecknade serier, poesi och olika former av prosa.

Peter Molloy, Bloc life : stories from the lost world of communism / London : BBC Books, 2019, 314 s.

För 30 år sedan föll Berlinmuren, vilket blev början till slutet på kommunismen i Östeuropa och därmed också det kalla kriget. I sann ”Oral history”-anda har författaren i sin hittills enda bok intervjuat en mängd människor om deras olika upplevelser bakom järnridån i Rumänien och de forna staterna Östtyskland och Tjeckoslovakien. Vanligtvis förknippas livet under denna period med förtryck, åsiktsregistrering, allehanda missdåd, etc.

Visserligen är ligger det en sanning i de utsagorna, vilket tydligt framgår av de exempel som delges läsaren. Samtidigt ger dessa även en något mer mångfacetterad bild av östblockstillvaron. Ett gammalt skämt menar att kommunism är den längsta vägen från kapitalism till kapitalism, och det kan noteras att det i dagens Tyskland förekommer en romantiserad bild av dåtidens livsvillkor kallad ”ostalgie”.

Nina Trige Andersen, Labor pioneers : economy, labor, and migration in Filipino-Danish relations 1950-2015/ Manila : Ateneo de Manila University Press, 2019, xv, 435 s.

Eftersom Filippinerna har en utbredd fattigdom och enorma inkomstskillnader har mängder av nationens invånare arbetskraftsinvandrat till ett flertal andra länder.

I journalisten och historikern Trige Andersens senaste monografi fortsätter hon undersöka migrationen från Filippinerna till Danmark, men med en helt ny infallsvinkel. Denna gång ligger huvudfokus på de kvinnliga arbetskraftsinvandrare som under 1900-talets senare hälft kom till Danmark och främst tjänstgjorde inom hotellbranschen.

Migranterna befann sig i periferin i ett litet land, men författaren öppnar upp ett makroperspektiv där det framgår hur denna arbetskraftsinvandring i det lilla bidrog till omfattande förändringar. Dessa inbegriper ej uteslutande relationen mellan de två länderna, utan även världsekonomin, transnationaliseringen av arbetsmarknadens strukturer, med mera.

Björn Elmbrant, Marknadens tyranni – och hur vi kan rädda demokratin / Stockholm : Leopard förlag, 2019, 306 s.

I denna bok skildras den nyliberala samhällsutvecklingen i Sverige under omkring 40 år. Bokens tes är att staten och demokratin har krympt till marknadens fördel för att vår jakt på ständig tillväxt bidragit till att
näringslivets företrädare fått möjlighet att sätta agendan.

Björn Elmbrant, författare till boken, menar således att politiken under de senaste 40 åren fått minskat inflytande vilket resulterat i växande klassklyftor, en osäker arbetsmarknad, en utarmad välfärdssektor, en döende landsbygd och ett minskat förtroende för politiker. Elmbrant förklarar att människorna som dragit nitlotterna i detta spel ofta saknar framtidstro och känner sig maktlösa. Dessa söker följaktligen efter progressiva lösningar som ger dem hoppet och makten tillbaka vilket i förlängningen har bidragit till en allt mer växande auktoritär högerpopulism i hela Europa och även USA.