Nu tillgängligt – förtecknat material från Årsta postterminals fackklubb


2013 lämnade Årsta postterminals fackklubb, Seko-klubb 621, sina äldre handlingar till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. De är nu ordnade, förtecknade och tillgängliga för forskare.

Av: Erik Bohman, praktikant hösten 2019

Arkivmaterialet spänner från 1970 till 2013. Genom handlingarna kan läsaren följa de stora omvälvningarna i postsektorn. Avgörande brytpunkter är Postverkets bolagisering och konkurrensutsättningen av postmarknaden, men det som särskilt präglar materialet är de ständigt återkommande omorganisationerna av Stockholms postterminaler. I handlingarna kan vi följa det fackliga arbetet vid stora och små terminaler, från Stockholm Ban till terminalerna vid Klara, Tomteboda och Årsta. Där fomms beskrivningar av övertaligheter och avtalsrörelser, protester och motstånd.

Postens omorganisationer återspeglas även i den fackliga verksamheten: Fackförbundet Seko och dess föregångare Statsanställdas förbund har under de fyra decennier genomfört åtskilliga förändringar i sin organisationsstruktur. Det visar sig inte minst i att de handlingar Årstaklubben har lämnat till arkivet har tillhört inte mindre än sex olika organisationer.

Värt att särskilt nämna är de föredömligt bevarade medlemstidningarna, som ger en utmärkt ingång i materialet för forskare. Där kortfattade beslutsprotokoll ibland lämnar forskaren undrande, tecknar informationen till medlemmarna en mer heltäckande bild av arbeten och arbetsplatser i förändring.

Förutom kompletta årgångar av Årstaklubbens och dess föregångare Seko Klubb Terminalers TerminalFacktuellt finns här tidningar som sträcker sig tillbaka till sent 1970-tal, med namn som Masstryck, Brevtidningen, Hemgången och Ban-Bulletinen. Den senare innehåller till exempel alster av en ung Martin Klepke, senare känd som politisk redaktör på tidningen Arbetet.

Handlingarna är ordnade i följande arkiv:

Statsanställdas Förbund, avd 3001, Klubb Stockholm C (1970-1989)
https://arkivkatalog.arbark.se/?refkod=7419

Statsanställdas Förbund, avd 3001, Klubb Cityåkeriet (1986-1995)
https://arkivkatalog.arbark.se/?refkod=7420

Statsanställdas Förbund, avd 3001, Uppsamlingsklubben (-1995)
https://arkivkatalog.arbark.se/?refkod=7421

SEKO Post Stockholm, Klubb Terminaler (1995-1999)
https://arkivkatalog.arbark.se/?refkod=7418

SEKO Post Stockholm, Klubb 621 Årsta Postterminal (2000-)
https://arkivkatalog.arbark.se/?refkod=7410

Samt volym 3 och 4 under Transportörklubben Sthlm Ban (1991-1995)
https://arkivkatalog.arbark.se/?refkod=2890