Nyheter från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek


Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ARAB, har under en tid haft ekonomiska svårigheter. Vid en omarbetning av nästa års budget har det nu visat sig att den planerade neddragningen med två tjänster inte är tillräcklig för att få ekonomin i balans. Därför har arbetsgivaren i dag varslat om neddragning av ytterligare fem tjänster. I ett nästa steg kommer förhandlingar om en ny organisation att inledas, följt av LAS-förhandlingar.

– Detta är ett smärtsamt besked att behöva ge så här före jul men det är nödvändigt om vi ska kunna bevara ARABs verksamhet och de unika samlingarna, säger Per Holmström, ordförande för stiftelsen.

Styrelsen kommer även att besluta utse ett särskilt utvecklingsteam, med representanter från berörda organisationer. Gruppens uppgift blir att formulera ARABs nya framtidsuppdrag inom digitalisering, IT-infrastruktur, lokaler med mera.