Mörk krigshistoria och bokbord på Arbetarlitteraturens dag


Ett sjuttiotal personer pratade arbetarlitteratur på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek lördagen den 8 februari. På programmet stod bland annat ett föredrag av Lennart Rohdin i Gunnar Kieri-sällskapet om den mörka historien i Första arbetskompaniet Storsien – en bok om politisk internering 1939-1940.

ARABs bibliotekschef Hans Larsson hälsar välkommen.

Arbetarlitteraturens dag anordnas varje år tillsammans med litteratursällskapen för arbetarförfattarna samt Föreningen arbetarskrivare. Totalt finns det cirka 15 sällskap och de som var på plats i år var Emil Hagström-sällskapet, Föreningen Arbetarskrivare, Sällskapet Gunnar Kieris vänner, Ivar Lo-sällskapet, Jan Fridegård-sällskapet, Karl Östman-sällskapet, Moas vänner, Maria Sandel-sällskapet, Sara Lidman-sällskapet och Stig Sjödin-sällskapet.

-De flesta har ju inte sin hemmahörighet i Stockholm. Många åker långt för att vara med vilket jag tycker är helt fantastiskt, säger Kjersti Bosdotter, ordförande i Arbetarnas kulturhistoriska sällskap (AKS).

Årligt evenemang

Det var inför invigningen av Furulandsrummet 2016 på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) som idén uppstod att bjuda in sällskapen för arbetarförfattarna till ett lördagsseminarium. Sedan genomfördes det inom ramen för samarbetet mellan ARAB, AKS och ABF Stockholm och blev ett årligt återkommande evenemang.

-Varje gång har vi haft ett föredrag. Det första året var det Hans Lagerberg, själv arbetarförfattare, som gjorde en lysande översikt över arbetarförfattarna genom tiderna, berättar Kjersti Bosdotter.

Syftet är att lyfta fram arbetarlitteraturen, både den äldre och den nyare. Dagen ger sällskapen tillfälle att träffas för att utbyta erfarenheter, tipsa om aktiviteter och prata om samarbeten. Det blir också ett sätt för dem att “upptäcka” ARAB och möjligheterna att skapa arkiv för sina respektive författare och för sällskapet.

Hans Larsson, bibliotekschef på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, inledde dagen med att hälsa välkommen till ARAB.

Lennart Rohdin, ordförande i Sällskapet Gunnar Kieris vänner.

Många hade kommit för att lyssna på ett föredrag om Första arbetskompaniet Storsien – en bok om politisk internering 1939-1940. Boken, som är skriven av Gunnar Kieri och Ivar Sundström, kom i en omarbetad nyutgåva 2019. Den här dagen var det Lennart Rohdin, ordförande i Gunnar Kieri-sällskapet som presenterade den.

Lennart Rohdin läste bokens första kapitel högt.

Vi satt i mörkret, mor och jag, och kunde tydligt höra stegen. Sakta, ibland snabbare trampade någon igenom skarens skorpa i den djupa snön. Stannade, det var tyst en stund, hördes sedan åter tydligt. Någon fanns i snön på andra sidan vägen.

Första arbetskompaniet Storsien – en bok om internering 1939-1940

Gunnar Kieris far tillhörde den grupp soldater som blev internerade i Storsien, anmäld av en högerman i byn. Boken var, när den kom ut 1972, hans litterära debut. Idag har han skrivit ytterligare 15 böcker och är 91 år gammal.

Oro för biblioteket

De aktuella nedskärningarna på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, som slagit hårt mot biblioteket, föranledde under eftermiddagen en diskussion bland besökarna. De gav inte sina synpunkter som kritik av institutionen utan som ett uttryck av solidaritet och för att betona av dess vikt.

Besökarna kunde även botanisera bland bokbord med böcker, cd-skivor, tidskrifter, informationsmaterial om författarna med mera. Jan Fridegård-sällskapet hade med sig tre skulpturer, förlagor till Rune Rydelius bronsstaty i Enköping.

Till sist berättade de litterära sällskapen om vad som är på gång under 2020 i form av seminarier, uppläsningar, stadsvandringar, prisutdelningar och annat.

Några litterära evenemang under våren är Ivar Lo-dagen 23/2, Moa Martinson möter Maria Sandel (Ebba Witt-Brattström och Beata Agrell) 8/3, Sara-dagen (Sara Lidman) 24/4, Blues för Ove (Ove Allansson) 12/5 samt Vibeke Olsson Falk om Karl Östman 27/6.

På föreningen De litterära sällskapen i Sveriges webbplats (DELS) finns mer information om de litterära sällskapen för arbetarförfattarna.

Biblioteket ställde ut böcker av arbetarförfattare.