Pacifisten och revolutionären Zeth Höglund


Del 1/2

Nu finns både Zeth, Elsa och Gunhild Höglund i arkiven. Bild från 1940-talet.

Elsa och Gunhild Höglunds arkiv har förtecknats färdigt under våren 2020. Det betyder att det nu går att ta del av material om såväl Zeth Höglunds själv som om hans döttrar. Totalt består arkiven av över 300 volymer.

Zeth “Zäta” Höglund föddes i Masthugget i Göteborg den 29 april 1884 som son till en läderhandlare.

Efter studenten arbetade han som journalist på bland annat dagstidningen Ny Tid och Stormklockan, som var Socialdemokratiska ungdomsförbundets tidning. Han gav sig tidigt in i politiken och var 1908–1917 ordförande för Socialdemokratiska ungdomsförbundet, SDUF.

1909 gifte han sig med Gunhild Maria ”Gullan” Nyström. Samma år fick de dottern Elsa Greta och sju år senare föddes Ruth Gunhild Zetha, som i familjen kallades för Gullegull.

2009 gick flyttlasset från Göteborg till Stockholm, där familjen först bodde på Upplandsgatan 2 för att längre fram, 1923, flytta till en villa i Äppelviken i Bromma.

Zeth Höglund var chef för bokförlaget Fram mellan 1911 och 1919, och ledamot av Stockholms stadsfullmäktige för socialdemokraterna 1913–1916.

Flera fängelsedomar

Han dömdes flera gånger i domstol för sin antimilitarism. 1905 fick han sex månaders fängelse för skriften Ned med vapnen! och 1916 dömdes han för pacifistiska uttalanden i samband med en fredskonferens i Stockholm, i den så kallade förräderiprocessen (brottsrubriceringen var landsförräderi). Straffet blev tre års fängelse (senare mildrat till ett år), som han avtjänade på Långholmen.

De anklagade i den så kallade förräderiprocessen 1917: Erik Hedén, Ivan Oljelund och Zeth Höglund.

Zeth Höglund var en drivande kraft i den socialdemokratiska vänsteroppositionen, och då partiet splittrades 1917 blev han ledare för Socialdemokratiska vänsterpartiet (nuvarande Vänsterpartiet). 1926 återvände han till Socialdemokraterna och invald in i riksdagen.

Stort umgänge

Arbetarrörelseprofiler som Per Albin Hansson och Kata Dahlström gästade ofta hemmet under döttrarnas uppväxt.

Författarna och politiska medkämparna Fredrik Ström och Ture Nerman hörde också till umgänget, liksom den italiensk-ukrainsk-judiska socialisten Angelica Balabanoff, och deras vänskap skulle bestå genom alla politiska skiften.

Zeth Höglunds två döttrar växte upp i en anda av debattlust och politiskt engagemang. De skulle båda gå i sin fars fotspår, om än på olika sätt.

Zeth Höglunds, Elsa Höglunds samt Gunhild Höglunds arkiv har nummer 256, 5247 respektive 5248.

Du kan läsa en längre artikel om Zeth Höglund i Arbetarhistoria nr 140 (2011:4).

Zeth Höglund i ARABs affischsamling.

Läs om Elsa och Gunhild Höglunds arkiv här.