Digitalt seminarium om klass år 1500-1900


Se ett digitalt seminarium där historiker diskuterar ojämlikhet och klass i det gamla bondesamhället. Deltagarna har arbetat med tidskriften Arbetarhistorias temanummer om klasskillnader i Sverige 1500-1900.  

I oktober hölls ett digitalt släppseminarium för Arbetarhistoria nr 173/174, där temaredaktörer och skribenter diskuterar numrets tema: Klass i Sverige 1500-1900. Skribenterna har undersökt ojämlikhet i ett långtidsperspektiv och nyanserar i sina artiklar bilden av att feodalism byttes mot kapitalism vid en tydlig brytpunkt. Kommentator är Heiko Droste, Stockholms universitet, och samtalsledare är Silke Neunsinger, som är redaktör för Arbetarhistoria och forskningsledare på ARAB. Seminariet är cirka en timme långt.

”Genom en lönekonflikt från 1595 får vi en inblick i tidigmoderna arbetsgivarstrategier och statens inblandning i lönepolitiken.”

Martin Andersson: Lönekamp: Husbönderna, statsmakten och klasskampen

MEDVERKANDE
Gästredaktörer:
Carolina Uppenberg, ekonomhistoriker, Lunds universitet
Erik Bengtsson, ekonomhistoriker, Lunds universitet

Skribenter:
Theresa Johnsson, historiker, Uppsala universitet
Martin Andersson , agrarhistoriker, SLU
Mats Hallenberg, historiker, Stockholms universitet
Jonas Lindström, historiker, Uppsala universitet (deltar inte i seminariet)

Kommentator:
Heiko Droste, historiker, Stockholms universitet

Samtalsledare:
Silke Neunsinger, redaktör, Arbetarhistoria

Nästa nummer av Arbetarhistoria kommer ut i december 2020.
Mer information finns på www.arbetarhistoria.se.