När viruset kom till jobbet – berättelser om covid-19


I projektet När viruset kom till jobbet samlar Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek in berättelser om arbetssituationen under covid-19-pandemin från medlemmar i LO-förbunden.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek kommer att samla in berättelser om hur covid-19-pandemin har påverkat arbetsvillkor och arbetsmiljö. Du som är eller har varit medlem i ett LO-förbund under pandemin är välkommen att delta. Du ska ha fyllt 18 och vara i arbetsför ålder.

Insamlingen pågår från oktober 2020 till och med januari 2022. Insamlingen sker genom ett webbformulär (nedan), som ligger på vår egen server.Vi kommer att sprida informationen via LO-förbunden samt i våra egna kanaler.

Arkivarier med erfarenhet av att hantera känsligt material arbetar med projektet, det råder sekretess och originaltexterna i sin helhet blir tillgängliga först efter 70 år. Vi gör en kopia av din text, där vi tar bort alla detaljer som gör det möjligt att identifiera dig. De anonymiserade berättelserna kommer att bli tillgängliga från och med hösten 2022.

Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att uppge något skäl.

Det här är några exempel på frågor vi gärna vill få svar på:

  • Hur har covid-19 påverkat din arbetssituation och vilken roll spelar ditt fackförbund i denna specifika situation?
  • Har det skett förändringar i din anställning med anledning av covid-19? På vilket sätt?
  • Har arbetsvillkoren och arbetsmiljön förändrats på grund av pandemin, och i så fall på vilket sätt?
  • Har arbetstiden, lönen och eller möjligheten att ta ut kompensation för förändrade arbetstider påverkats?
  • Vad finns det för skydd på arbetsplatsen för dig som individ från smittan? 
  • Har ditt fackförbund varit till stöd för dig under pandemin? På vilket sätt?   

För frågor om insamlingen, kontakta Catalina Benavente, arkivarie, på catalina.benavente[a]arbark.se eller 08-412 39 34.


Hur har covid-19 påverkat din arbetssituation?

Observera att enkäten är stängd efter mars 2022.