Möt två Meidnerpristagare som studerat tillståndet i vården


2021 års Meidnerseminarium uppmärksammades två pristagare: historikern Astrid Elkjær Sørensen och kulturgeografen Desirée Enlund. De fick pris för sina arbeten om tillståndet i vårdsektorn. Nu kan du se det inspelade seminariet i sin helhet. 

Under Rudolf Meidner-seminariet den 16 september 2021 presenterade de senaste två årens pristagare några av sina viktigaste resultat. Därefter diskuterade en panel betydelsen av dessa resultat för den fackliga rörelsen i Sverige och Danmark. Årets seminarium var digitalt.

2019 fick Astrid Elkjær Sørensen Meidnerpriset för sin bok Pæne pigers oprør – ligestillingsprojekter i de kvindedominerede fagforbund 1985-2010, Aarhus (2018). Hon har analyserat de strategier och synsätt som genomsyrat de danska kvinnodominerade fackens arbete för jämställdhet.

Året därpå, 2020, tilldelades Desirée Enlund priset för sitt arbete Contentious Countrysides. Social movements reworking and resisting public healthcare restructuring in rural Sweden, Umeå (2020). I avhandlingen tar hon bland annat upp sjukhusockupationen i Sollefteå och etableringen av en medborgarägd vårdcentral i Offerdal som exempel på nutida sociala rörelser för att förbättra situationen inom vården.

Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia delas ut årligen av forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.


DELTAGARE I PANELSAMTALET

  • Tobias Baudin, ordförande, Kommunal
  • Joa Bergold, välfärdsutredare, LO
  • Barbro Budin, tidigare programansvarig, IUF
  • Astrid Elkjær Sørensen, Aarhus universitet
  • Desirée Enlund, Linköpings universitet

Samtalsledare:
Ella Niia, ordförande i forskningsrådet på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek


Presentationerna och panelsamtalet vid Meidnerseminariet 2021

Astrid Elkjær Sørensens presentation

Desirée Enlunds presentation

Panelsamtal om arbetsvillkoren och tillståndet i vården i Danmark respektive Sverige