Många besök på ARAB föregick Jacksons Myrdalbiografi


Walter A Jackson och hans postumt publicerade biografi och Alva och Gunnar Myrdal.

Nu har den amerikanske professorn Walter A Jacksons postumt utgivna biografi om makarna Myrdal kommit ut. Vad kanske inte alla vet är att författaren under många år besökte Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek för att ta del av material från Myrdalarkivet.  

Alva och Gunnar Myrdal är det enda par som någonsin fått ta emot Nobelpris som individer. Gunnar blev tilldelad priset i ekonomi 1974 och Alva fick fredspriset 1982. I dubbelbiografin Alva and Gunnar Myrdal in Sweden and America, 1898–1945: Unsparing Honesty (Routledge) beskriver Walter A Jackson paret som arkitekter bakom den moderna välfärdsstaten och undersöker förbindelselänkar mellan dimensionerna av deras offentliga och privata liv.

Det var Walter A Jacksons arbete med sin avhandling Gunnar Myrdal and America’s Conscience: Social Engineering and Racial Liberalism,1938–1987 (1990) som ledde honom till Myrdalarkivet på ARAB.

När Walter A Jackson besökte Myrdalarkivet träffade han Stellan Andersson, som var den arkivarie som hade börjat förteckna Alva och Gunnar Myrdals arkiv på 1970-talet och sedan fortsatte att arbeta med det fram till 2008.

Svartvit bild av Alva och Gunnar Myrdal vid skrivbordet.
Alva och Gunnar Myrdal. Ref kod: 405/5/2/13. Foto: Arne Holmström

Många besök på ARAB

Så här berättar Stellan Andersson om sin kontakt med Walter A Jackson:

”Redan då, på 1970-talet, började forskare söka material till sina avhandlingar i Myrdalarkivet. Från USA kom Allan C Carlson, som skrev om den svenska familjepolitiken under 1930-talet, liksom James Angresano, som skrev om Gunnar Myrdal som institutionell ekonom. Därifrån kom också Walter Jackson från North Carolina som skrev sin avhandling om rasfrågan i USA baserat på Gunnar Myrdals An American Dilemma (1944).

Walter Jackson var den som genom alla år ständigt skulle komma tillbaka till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och fortsätta sin forskning om både Alva och Gunnar Myrdal. Ofta presenterade han sina resultat vid olika konferenser, till exempel i Helsingfors 1997. Han deltog även vid den konferens ARAB arrangerade 1998, när Gunnar Myrdal skulle ha fyllt 100 år; liksom vid den internationella konferensen om Alva Myrdal i Uppsala 2002, när hon skulle ha fyllt 100 år.

När jag i mars 2008 förvarnande Walter om min pensionering talade vi om hans nya stora projekt: En biografi om Alva och Gunnar Myrdal. Walter hade läst det mesta i Myrdalarkivet, men hade nu hittat nya, av historiker hittills okända handlingar, bland annat självbiografiska anteckningar av Alva Myrdal från 1944.

Kollage med svartvita bilder på Alva och Gunnar som barn. Alva, Folke and Rut 1907. Gunnar som gymnasist 1915.
T v: Alva med syskonen Folke och Rut 1907. Senare föddes Maj och Stig. Foto: Tor Sandels. T h: Gunnar 1915. Foto: Westman, Köping och Arboga. Ref kod: 405/5/2/2, 7

Kontakt med släkten

Stellan Anderssons kontakt med Walter A Jackson fortsatte efter pensioneringen:

“Walter ansåg att jag som pensionär på ideell grund borde kunna fortsätta att vara rådgivare åt alla Myrdalforskare, och vi fortsatte ha kontakt. Ett par år senare handlade vårt samtal om de fynd han hade gjort i kyrkoarkiven, men framför allt om de nära kontakter han knutit med Alva och Gunnar Myrdals släktingar och vänner, som ställde privat material till förfogande. Så småningom skickade han de första utkasten av sina manuskript. Jag blev imponerad av alla nya fakta och bilder han hade fått fram, många för mig helt okända.

I mars 2015 nåddes vi av den chockerande nyheten att Walter Jackson tragiskt omkommit i en trafikolycka. Så småningom uppstod frågan: Vad skulle göras åt Walters planerade bok som till stora delar var klar? De inledande kapitlen, liksom den avslutande delen om Alva och Gunnar Myrdal i USA under 1940-talet var klara; endast mellanavsnittet var oavslutat.

Efter några år är manuskriptet nu bearbetat och sammanställt av Walters redaktör Grey Osterud, PhD. Resultat finns i Walter A Jacksons postumt publicerade bok, som jag varmt rekommenderar.”


Svartvitt foto av Alva och Gunnar Myrdal i sitt arbetsrum.
Foto: Arne Holmström/Alva och Gunnar Myrdals arkiv, ARAB

FAKTA | Walter A Jackson

Walter Anderson Jackson III (1950–2015) var professor i historia på North Carolina State University, USA. Hans ämnen var amerikansk idéhistoria, medborgarrättskampen och rasrelaterad ojämlikhet i USA, där en av hans infallsvinklar var Europeiska socialdemokratiska tänkares perspektiv på frågan. Kort före sin död medverkade han i TV-dokumentären American Denial (2015).

Några publikationer:
Gunnar Myrdal and America’s Conscience: Social Engineering and Racial Liberalism, 1938–1973 (1990)
Alva Myrdals kritik av amerikansk politik och det amerikanska samhället under New Deal-eran, Arbetarhistoria, nr 106–107 (2003)
Gunnar Myrdal, social engineering, and American racial liberalism, kapitel i Models, Modernity, and the Myrdals, Renvall Institute (1997

FAKTA | Alva och Gunnar Myrdals arkiv

Makarna Myrdals arkiv innehåller 1968 volymer med material från åren 1905–2007. Här finns personliga handlingar, egna verk, korrespondens, handlingar från makarnas verksamhet, samlingar (pressklipp; böcker; avhandlingar; foton; ljud- och videoinspelningar; affischer; föremål) med mera,  Ref kod 405.