Årets webbenkät: “Gör det enklare att söka i samlingarna”


Innehållet är bra och viktigt! Men gör det enklare att söka i arkivkatalogen, som man når från webbplatsen. Det är några kommentarer som återkommer i ARABs webbplatsundersökning 2021.

En sittande kvinna med uppsatt hår tittar på en bildskärm, där ARABs webbplats syns. I en vit bokhylla bakom skärmen står blå och röda kontorspärmar.
Vi har ett resultat från Webbplatsundersökningen 2021.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) har genomfört sin årliga webbplatsundersökning under juni till september 2021. Enkäten bestod av tio frågor om innehållet på vår webbplats, men även om struktur och navigation.

Respondenterna besöker primärt webbplatsen för att söka efter arkivmaterial (80 procent). De vill även läsa artiklar om arbetarrörelsens historia, ta del av information om seminarier samt läsa om litteratur och böcker.

Den största förändringen från förra årets undersökning är att struktur och navigation får bättre betyg. 75 procent av de svarande tycker att det är lätt eller tillräckligt lätt att navigera på webbplatsen – en glädjande förbättring från förra årets 50 procent.

Det verkar som om de små förändringar som är gjorda efter enkäten 2020 har fått positiv effekt. Vi har minskat antalet menyer och menyposter, slagit ihop sidor och lyft fram sökrutan. De sidor som går att nå direkt från startsidan är uppdaterade, när det gäller information och länkar. Men här finns fortfarande utrymme för förbättring. 

Respondenterna tycker att innehållet på webbplatsen är bra och viktigt. Speciellt de korta artiklar som lyfter fram arkivmaterialet eller händelser ut arbetarrörelsens historia är uppskattade. Så här uttrycker en svarande det:

Jag vill läsa fler kortfattade resuméer av egentligen mer komplexa händelser, kanske en artikel som Månadens lästips, som istället heter Månadens historiska händelse, tillsammans med ett foto.

Ur ARABs webbenkät 2021

Det här vill ni läsa mer om på webben: Arkivmaterialet (80 procent), litteratur (55 procent), forskning (45 procent) och seminarier (25 procent). Flera poängterar att arkivmaterialet är allra mest intressant.

Det viktigaste innehållet på webben enligt årets enkät

 • Arkivkatalogen (7)
 • Arkiv- och bibliotekskatalogen (3)
 • Möjligheten att själv kunna söka i samlingarna (2)
 • Presentationer av biblioteks- och arkivmaterial (3)
 • Aktuella forskningsprojekt
 • Arbete, demokrati, kvinnor
 • Litteratur och lästips
 • Information om arbetarrörelsens historia
 • Det viktigaste är att webbplatsen existerar
 • Allt innehåll är viktigt (3)
 • Bredden

Arkivkatalogen (som egentligen inte är det samma sak som webbplatsen) anges av många som det allra viktigaste innehållet men är samtidigt den del där flest vill se förbättringar.

På frågan om vilka förbättringar vi ska göra på webbplatsen handlar nästan alla svar om att göra den så kallade arkivkatalogen mer lättanvänd. Ett annat önskemål är att i större utsträckning själv kunna ta del av digitalt material via webbplatsen. Detta är ett område där ett intensivt utvecklingsarbete pågår, på ARAB såväl som på andra arkivsinstitutionen, i olika e-arkivsprojekt. Snart hoppas vi ha tagit ytterligare några steg på den vägen.

Trots att antalet svar var relativt få fick vi värdefulla synpunkter och bra vägledning till vad ARAB behöver förbättra på webbplatsen. Tack för hjälpen!

Här kan du läsa om webbplatsenkäten 2020.