Ny bok! Home-based work and home-based workers 1800-2021


“Home-based work and home-based workers 1800-2021”, red. Malin Nilsson, Indrani Mazumdar och Silke Neunsinger (Brill/2021)

Mitt under covid-19 pandemin har en ny bok om hemindustriarbete slutförts och levererats rykande färsk från förlaget. Vår forskningsledare Silke Neunsinger, tillsammans med Malin Nilsson och Indrani Mazumdar, står som redaktörer för ett verk som belyser hemarbetet villkor både historiskt och i nutid.

Hemindustriarbetet har en tendens att dels förpassas till det förindustrialiserade samhället, dels till en statistiskt sett glömd kategori; de hemarbetande kvinnorna. I boken påvisas däremot både paralleller med till exempel likartade arbetsmiljöproblem men även skillnader då förutsättningar och möjligheter till hemarbete ser så markant olika ut beroende på var och när det studeras.

Boken går att läsa gratis online och tar upp över tvåhundra år av hemarbete i olika former, från sömmerskor i Buenos Aires på 1850-talet, via bland annat Sverige och Finland till dagens Indien och Turkiet.

Länk till artikel med intervju med Malin Nilsson, Lunds universitet “Kvinnors hemarbete då och nu – hemindustriarbetet som aldrig försvann“, av Louise Larsson – publicerad 15 februari 2022

Läs mer om boken i Lunds Universitets forskningsportal : Home based work and home-based workers 1800-2021

Direkt till boken på förlaget Brill (open access och gratis PDF)