Kjersti Bosdotterpriset 2021 går till Anders Gustafson


Grattis till Anders Gustafson, som får Kjersti Bosdotter-priset 2021 för bästa artikel i Arbetarhistoria. Priset blev instiftat 2010 för att tacka Kjersti Bosdotter, tidigare kulturombudsman vid IF Metall, för hennes stora engagemang för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Anders Gustafson är årets Kjersti Bosdotter-pristagare.

Historikern och fackboksförläggaren Anders Gustafson, får Kjersti Bosdotter-priset 2021 för sin artikel Bildningshunger: Oskar Lundborgs klassresa från soldattorp i Småland till stadshuset i Stockholm”, i Arbetarhistoria 2021:1-2 (177-178).

Det är så gott som uteslutande sociala skäl som gjort mig till nykterhetsivrare. Det är hos mig en levande övertygelse att arbetareklassen aldrig skall kunna höja sig till att bliva en ledande klass i kulturellt avseende förrän den helt frigjort sig från den kraftförödelse, som rusdrycksbruket åstadkommer.

Oskar Lundborg

Så argumenterade Oskar Lundborg, nykterist, IOGT-medlem, socialdemokrat och en bildningskämpe utöver det vanliga i en debatt om rusdrycker i Stockholms arbetarekommun – året var 1919.

Författare och bokförläggare

Anders Gustafson jobbar till vardags som fackboksförläggare för historia och biografier på förlaget Lind & Co. Han är även verksam författare tillsammans med Johan Kant, med vilken han har släppt en rad romaner i Singöserien.

Under eget namn har han skrivit en rad verk om bland annat svenska sovjetemigranter, de svenska kommunisterna och emigrationen till Sovjetunionen på 1920- och 1930-talen.

Anders Gustafson har även ett förflutet som styrelsemedlem i Arbetarnas kulturhistoriska sällskap.

Juryns motivering

 ”Historikern och fackboksförläggaren Anders Gustafson har genom djupdykningar i arkiven följt Lundborgs intensiva men korta liv som präglades av ett folkbildningsarbete av det breda slaget – litteratur och samhällsfrågor liksom fredsfrågor i ett internationellt perspektiv. Anders Gustafsons artikel visar på ett intresseväckande sätt hur historien kan skildras genom en enskild person och skapar samtidigt en nyfikenhet på en fortsättning inte minst när det gäller nykterhetsrörelsens roll. För detta tilldelas Anders Gustafson 2021 års Kjersti Bosdotterpris i Arbetarhistoria.”


Juryn har bestått av Kjersti Bosdotter, Lars Gogman samt Håkan Blomqvist. Kjersti Bosdotter-priset delas ut årligen för en artikel i tidskriften Arbetarhistoria som är välskriven och ger nya insikter. Prissumman är på 5 000 kronor.