Rudolf Meidner-priset 2022 tilldelas Aleksi Huhta


Vi gratulerar Aleksi Huhta, som är årets Rudolf Meidner-pristagare! Han får priset för en studie om arbetarrörelsens historiska brottning med nationalism, rasism, klassformering och identitet.

Aleksi Huhta får Rudolf Meidner-priset för sin studie Toward a Red Melting Pot. The Racial Thinking of Finnish American Radicals 1900-1938 (2021).

Forskningsrådets motivering

”En storartad och läsvärd studie om arbetarrörelsens historiska brottning med nationalism, rasism, klassformering och identitet. Så kan Aleksi Huhtas arbete Toward a Red Melting Pot. The Racial Thinking of Finnish American Radicals 1900-1938, beskrivas. Huhta har undersökt hur radikala finska arbetare i USA, där de under en period tillhörde den största emigrantgruppen, förhöll sig till socialistisk universalism respektive idéer om nationell tillhörighet och rasbestämningar. Vad bar de med sig från erfarenheterna i Finland och hur påverkades deras socialistiska internationalism av mötet med den amerikanska rasismens rangordning av vita och svarta och olika nationaliteter? Var finnar, enligt rasvetenskapen, mongoler eller vita? Hängde klassmedvetenhet ihop med ”ras” – och var befann de sig då själva på skalan? Skulle svarta och andra stängas ute från klassorganiseringen? Och hur skiljde sig här olika socialistiska och fackliga riktningar som finska arbetare tillhörde? Huhtas bok är ett gediget forskningsarbete som genom det finska exemplet tar med läsaren in i den amerikanska arbetarrörelsens konfliktfyllda historia av klassformering i ett brutaliserat rasistiskt system. Det är spännande, lärorik och bitvis omtumlande läsning med hög relevans för vår egen tids utmaningar från nationalism, exploatering och motstånd i migrationens och kapitalets globaliserade värld. En historisk studie med brännande aktualitet för samtalet i vår egen samtid.”

FAKTA | Toward a Red Melting Pot. The Racial Thinking of Finnish American Radicals 1900-1938

Aleksi Huhtas studie Toward a Red Melting Pot. The Racial Thinking of Finnish American Radicals 1900-1938 (2021), är en avhandling som kan läsas som PDF via Työväenliikkeen kirjasto – Arbetarrörelsens bibliotek/Library of the Labour Movement, Helsingfors.

Den är även utgiven i en pappersbunden version – liksom dess digitala utförande, utgiven av Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura/Society for the Study of Labor History and Tradition (2021).