Kvinnorna och arbetarrörelsen


Utställning i forskarexpeditionen våren-hösten 2004.

Klipp från SKP:s film “Känn dig som hemma” (1948)

“Nu lämnar vi vår spis, Vår sykorg och servis, Nu skall vi protestera, vårt tålamod är slut…”


Visas med tillstånd från Vänsterpartiet.

Vi har många gånger medverkat till att lyfta fram kvinnorna i samlingarna i seminarier, utställningar och publikationer. Vid två tillfällen har lokala utställningar presenterats i forskarexpeditionen: 1979 ”…systrar, kamrater: en utställning om och kring Anna Sterky” och 1981 en allmän kvinnoutställning. Vi medverkade även i en utställning på Kulturhuset Stockholm 1976 ”det gäller vårt liv, ord Alva Myrdal, bild Helga Henschen. En utställning kring Alva Myrdal och kampen för jämlikhet och solidaritet”.

Vår tidskrift Arbetarhistoria har haft såväl ett antal artiklar om kvinnofrågor som särskilda temanummer om kvinnor. Här är några lästips: Kvinnorna fram! (nr 44-45), Könsspecifikt eller könsneutralt (nr 51), Den solidariska lönepolitiken (nr 56-57), Kvinnor i manlig industri (nr 95-96), Gruv och Handels, Kvinnor och fred (nr 97) samt Om Alva Myrdals frågor till vår tid (nr 106-107). Sistnämnda nummer bygger på en serie föredrag som hölls vid en konferens med samma namn den 6-8 mars 2002.

Nu är det dags att visa upp några av arbetarrörelsens kvinnor igen. Internationella kvinnodagen (8 mars) instiftades vid den andra socialistiska kvinnointernationalen i Köpenhamn 1910. Från och med 8 mars 2004 och några månader framåt visas ett litet urval från våra samlingar i forskarexpeditionen. Utställningen fokuserar främst på rösträtten, freden och jämställdheten men riktar även ljuset på några betydelsefulla individer och organisationer.