Daily Archives: 13 July 2006


En grupp affischer med tydliga särdrag är de från förra sekelskiftet (ungefär 1890 - 1909) och 1910-talet. Affischerna saknar i allmänhet bilder och flerfärgstryck; affischmakarna är alltså hänvisade till andra verkningsmedel.

Äldre textaffischer
ARAB:s logotyp i vitt mot röd bakgrund.

Vi har hos oss anarkisten, pacifisten och enmansförläggaren Axel Holmströms (1881-1947) efterlämnade handlingar. Inalles består Axel Holmströms personarkiv av tre volymer och arkivet för Axel Holmströms förlag av två volymer.

Gåtan B. Traven i Axel Holmströms arkiv