Arbetarrörelsens digitala röster nu även i SMDB


Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks digitaliserade ljudupptagningar är nu sökbara i Svensk mediedatabas (SMDB).

SMDB är den nationella söktjänsten över Kungl. bibliotekets samlingar av TV, radio, video, biografvisad film, skivor och multimedier. Våra ljud omfattar i skrivande stund 6000 timmar från 33 olika arkiv/samlingar, vilket motsvarar 9445 enskilda poster i databasen.

I SMDB är våra poster hopslagna till samlingen “Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek”. Hos oss härrör dock de olika ljuden från en hel rad olika arkiv och samlingar.

Du kan lyssna på ljuden på plats hos oss eller hos Kungl. biblioteket.

Läs också mer om vårt mångåriga projekt kring digitalisering av ljudband.