Catalina BenaventeEtt projekt som pågår sedan april 2006. Syftet är att bevara och tillgängliggöra ljudupptagningar i våra arkiv och samlingar.

Digitalisering av ljudband