Monthly Archives: September 2010

Mirakelteknikerna: från bilar till bloggar

Nya agitationssätt har etablerats i takt med den tekniska utvecklingen. Finns en ny mirakelteknik eller ett nytt spännande medium så måste dessa helt enkelt exploateras politiskt — inte minst i valrörelserna.En kväll om Birger Norman

ABF-huset. Birger Norman (1914-95) var känd som en finstämd lyriker och som kultur- och samhällsdebattör.