Daily Archives: 31 January 2012Elektrikernas avd. 1:s arkiv omfattar tiden 1895-2010. Här presenteras utsnitt ur dess historia: om ideologisk kamp, förhållandet till pressen, strejker och strejkbrytare, organisationen samt även något om studieresorna till öst.

Elektrikerförbundet avdelning 1