Lunchseminarium: Arbetare på scen – amatörteater som politiskt verktyg


Seminarium med Stefan Backius.
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm. Gratis inträde.

När spelet om Norbergsstrejken hade premiär 1977 inleddes en nationell arbetarspelsvåg där amatörer uppmuntrades att beträda scenen för att gestalta klassens och den egna ortens historia. ABF gjorde betydande ansträngningar att möta detta genom en amatörteatersatsning.

Detta behandlas i Stefan Backius avhandling i historia som kompletterar tidigare studier av den svenska sextiotalsradikaliseringen samt ger perspektiv på kulturens roll i samhället.