Utställning – Ett sökande i arkivmaterial – Fabriksflickorna


Utställningen är tillgänglig 24 mars 2022 – 29 maj 2022

Åsa Norman och Frida Hållanders utställning är en del av ARAB:s samarbete med Konstfrämjandet Stockholm. Deras konstnärsresidens avslutas nu med en utställning i våra lokaler i Flemingsberg.

Frida Hållander och Åsa Norman i ARABs magasin.
Frida Hållander och Åsa Norman, Fotografi: ARAB, Fotograf: Kristina Andersson

Utställningen presenterar delar av det konstnärliga arbetet som konstnärsduon Frida Hållander och Åsa Norman har arbetat med under sitt konstnärsresidens på ARAB. Under sin residensperiod, som började i december 2021, har de arbetat vidare med projektet Fabriksflickorna – De viljefulla textilarbetarna, där de diskuterar villkoren för textil- och hemindustrins kvinnor historiskt och i nutid. 

Projektet tar avstamp i pjäsen Fabriksflickorna – makten och härligheten (1980) av Suzanne Osten och Margareta Garpe. Pjäsen skildrar strukturomvandlingen inom den svenska tekoindustrin från 1960- till 1980-talet.

Under residenset har Frida Hållander och Åsa Norman framförallt ägnat sig åt Beklädnadsarbetareförbundets arkiv som berättar om den svenska strukturomvandling och tekokrisen under 1960- till 1980-talet. De har bland annat fördjupat sig i sömmerskornas kamper och konflikter. Utställningen på ARAB visar delar av detta arkivmaterial tillsammans med konstverk i textil och keramik där duon har lånat, kopierat eller parafraserat fragment från arkivmaterialet. Duons arbete aktualiserar arkivmaterialet och frågar oss vilka kamper som fortfarande är aktuella, vilka händelser som fallit i glömska och hur gemenskap och solidaritet kan stödjas idag.

Arbetet kommer som småningom att resultera i en bok, en kortfilm och flera andra konstverk. Boken är en antologi där forskare, journalister och konstnärer från olika delar av världen bidrar med texter som på olika sätt handlar om tekoindustrin. 

Visning av kortfilm, torsdag 24 mars kl. 17 

Som en del av utställningen visas ett första utkast av Frida Hållander och Åsa Normans kortfilm som bygger på några scener ur Suzanne Ostens och Margareta Garpes originalmanus. I urvalet har de fokuserat på scener som skildrar sömmerskornas sammanhållning och motstånd mot fabriksledningen, men också deras relation till facket.


Fakta | Konstnärsresidenset

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek startade tillsammans med Konstfrämjandet Stockholm under våren 2021 landets första residensprogram för bildkonstnärer inom biblioteks- och arkivverksamhet. Genom programmet vill ARAB, som är medlem i Konstfrämjandet Stockholm, tillgängliggöra arkivets innehåll för gruppen konstnärer på ett mer omfattande sätt än tidigare. Projektet finansieras av Kulturrådet.

Fakta | Residenskonstnärerna

Frida Hållander är konsthantverkare och har en PhD från Konstfack och Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs Universitet. Hennes doktorsavhandling, med titeln Vems hand är det som gör? En systertext om konst/hantverk, klass, feminism och om viljan att ta strid (2019), är en praktikbaserad konstnärlig forskning som rör sig mellan skilda rum och tider, där hon undersöker frågor om makt, motstånd, konst/hantverk och objekt. 
Åsa Norman är textilkonstnär, utbildad vid HDK Steneby och Konstfack. I flera projekt undersöker hon historiska rum eller skeenden genom arkivarbete, intervjuer och gestaltande arbete. Genomgående är hur hon följer textila materials rörelse genom olika tider och platser på jakt efter subversiva krafter.

 www.fridahallander.se

www.asanorman.com

Läs tidigare artikel om Frida Hållander och Åsa Normans arbete hos oss på ARAB