Fokus på fabriksflickor för nya residenskonstnärer


I december säger ARAB välkommen till två nya residenskonstnärer: Konsthantverkaren Frida Hållander och textilkonstnären Åsa Norman. Här kommer de att fortsätta sitt konstnärliga arbete runt kvinnor inom textil- och hemindustrin.

Frida Hållander och Åsa Norman i ARABs magasin.

Konstnärsduon har samarbetat i fem år och även konstnärsresidenset på ARAB är ett gemensamt åtagande. Under sin residensperiod kommer de att arbeta vidare med projektet Fabriksflickorna – De viljefulla textilarbetarna, där de diskuterar villkoren för textil- och hemindustrins kvinnors villkor historiskt och i nutid.

Projektet tar avstamp i pjäsen Fabriksflickorna – makten och härligheten (1980) av Suzanne Osten och Margareta Garpe. Pjäsens bygger på ett omfattande material ur arkiven och skildrar strukturomvandlingen inom den svenska tekoindustrin från 1960- till 1980-talet.

–När vi var på ARAB 2018 så hittade vi ett studiematerial som var utgivet i samband med uppsättningen av pjäsen Fabriksflickorna. Nu återvänder vi för att arbeta vidare på det temat. Vårt arbete ska så småningom att resultera i en bok, en kortfilm och flera andra konstnärliga verk, berättar Frida Hållander.

Spelar in kortfilm

Just nu arbetar de med att filma och ta fram musik till kortfilmen. Filmen bygger på några scener ur Suzanne Ostens och Margareta Garpes originalmanus. I sitt urval har Frida Hållander och Åsa Norman fokuserat på scener som skildrar sömmerskornas sammanhållning och motstånd mot fabriksledningen, men också deras relation till facket.

Boken är en antologi där forskare, journalister och konstnärer från olika delar av världen bidrar med texter som på olika sätt handlar om tekoindustrin.

Det är inte första gången Frida Hållander och Åsa Norman visar sin konst på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 2018 visades deras utställning ”Sy-fabrikssystrar! Öxabäck IF – utan er ingen morgondag” här. Utställningen utgick bland annat från Textilarbetarförbundets arkivmaterial. Ett centralt verk handlar om hur kvinnorna som arbetade på Öxabäcks Syfabrik på 1960- och 1970-talet organiserar sig genom att starta ett arbetsplatsfotbollslag: Öxabäck IF.

– Vi på ARAB gläder oss över att vi åter får möjlighet att samarbeta med Frida Hållander och Åsa Norman. Det är med spänning som vi kommer att följa hur de utforskar våra samlingar, säger Håkan Nilsson, institutionschef. 

Konstnärsresidens i arkivmiljö

När Frida Hållander och Åsa Norman flyttar in bland arkivets forskare och arkivarier, så tar de vid över efter Ingela Johansson, som var den första residenskonstnären inom ramen för samarbetet mellan ARAB och Konstfrämjandet Stockholm.

– Vi är glada över att välkomna Frida Hållander och Åsa Norman till vårt residensprogram. Vi ser fram emot att följa och stödja deras undersökning av den svenska textilindustrin, kvinnliga arbetare, konstnärlig produktion och organisering. Då som nu, säger Sebastian Dahlqvist, Konstfrämjandet Stockholm.

Båda konstnärerna ser fram emot att vara på plats för att bland annat utforska Beklädnadsarbetareförbundets arkiv.

–Vi kommer speciellt att gå igenom arkivet för att bättre förstå strukturomvandling och tekokrisen under 1960- till 1980-talet. Men vi är också intresserade att titta bredare på olika tematiker för att hitta annat spännande material, säger Frida Hållander.

Konstnärsduon siktar på att ha en utställning på ARAB under våren 2022. Du kan läsa mer på deras webbplatser:

www.fridahallander.se

www.asanorman.com


Fakta | Konstnärsresidenset

Konstnärsresidenset ingår i ARABs samarbete med Konstfrämjandet Stockholm om ett residensprogram för bildkonstnärer inom biblioteks- och arkivverksamhet, som inleddes våren 2021. Genom programmet vill ARAB, som är medlem i Konstfrämjandet, tillgängliggöra arkivets innehåll för gruppen konstnärer på ett mer omfattande sätt än tidigare. Projektet finansieras av Kulturrådet.

Fakta | Residenskonstnärerna

Frida Hållander är konsthantverkare och har en PhD från Konstfack och Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs Universitet. Hennes doktorsavhandling, med titeln Vems hand är det som gör? En systertext om konst/hantverk, klass, feminism och om viljan att ta strid (2019), är en fallstudie om kvinnor som har arbetat i syfabriker och hemindustri.

Åsa Norman är textilkonstnär, utbildad vid HDK Steneby och Konstfack. I flera projekt undersöker hon historiska rum eller skeenden genom arkivarbete, intervjuer och gestaltande arbete. Genomgående är hur hon följer textila materials rörelse genom olika tider och platser på jakt efter subversiva krafter.