Forskning


Forskning och folkbildning om arbetarrörelsens historia är ett av våra verksamhetsområden. Syftet är att stimulera forskning om arbetarrörelsen och arbetslivet, med inriktning både på historien och dagsaktuella problem.

Till detta ändamål ger vi ut tidskriften Arbetarhistoria, har ett forskningsråd, samarbetar med svenska och utländska universitet och andra forskningsinstitutioner, arrangerar konferenser och seminarier, och initierar, deltar i eller ger ut andra egna publikationer.

Vi som institution, såväl som enskilda medarbetare hos oss, är medlemmar i olika kommittéer och samarbetsorgan som anordnar planeringsmöten, seminarier, konferenser och publicerar skrifter, ofta med en klar forskningsinriktning

Vi bistår vid handledning av studenter och doktorander, arrangerar gruppvisningar och samarbetar med organisationer och institutioner i syfte att öka intresset för arbetets och arbetarrörelsens historia. Våra medarbetare deltar också i pågående forskning.

Facebookgruppen
Nordic Labour History Network

Nordic Labour History Network har en Facebookgrupp med samma namn. Den är avsedd för diskussioner och samarbeten inom forskningsfältet nordisk arbetarhistoria. Vi uppmuntrar er att använda gruppen för att dela forskningsidéer och frågor, såväl som papers. Målet är att öka samarbetet mellan forskare.

Du måste vara en medlem för att kunna se innehållet och göra inlägg i gruppen.

Gå med genom att ansöka om medlemskap i gruppen Nordic Labour History Network på Facebook.

Den tidigare maillistan på Sunet, nordic-labour-history [a] lists.sunet.se, finns inte kvar från längre och går inte att anmäla sig till från och med maj 2020. 

Nordic-labour-history Archives.

Evenemang

Kommande konferenser och seminarier hittar du via sidan Evenemang.