Forskning


Forskning och folkbildning om arbetarrörelsens historia är ett av våra verksamhetsområden. Syftet är att stimulera forskning om arbetarrörelsen och arbetslivet, med inriktning både på historien och dagsaktuella problem.

För detta ändamål ger institutionen ut tidskriften Arbetarhistoria, har ett forskningsråd, samarbetar med svenska och utländska universitet och andra forskningsinstitutioner, arrangerar konferenser och seminarier, samt initierar, medverkar i eller ger ut andra publikationer.

Vi som institution, såväl som enskilda medarbetare, är medlemmar i olika kommittéer och samarbetsorgan som anordnar planeringsmöten, seminarier, konferenser och publicerar skrifter, ofta med en klar forskningsinriktning

Vi bistår vid handledning av studenter och doktorander, arrangerar gruppvisningar och samarbetar med organisationer och institutioner i syfte att öka intresset för arbetets och arbetarrörelsens historia.

Forskare

Ett antal forskare har förlagt sina externfinansierade forskningsprojekt till institutionen på grund av samlingarnas betydelse för forskningen och ARABs stora kontaktnät med forskare och praktiker inom arbetarhistoria. Information om forskarna hittar du på sidan Forskare.

Projekt

Pågående och avslutade forskningsprojekt hittar du på sidan Projekt.

Evenemang

Kommande konferenser och seminarier hittar du på sidan Seminarier samt när de öppnat för anmälning även på sidan Evenemang.

Nordic Labour History Network

Nordic Labour History Network (NLHN) bildades i mars 2017. Det var en formalisering av ett samarbete mellan nordiska arbetarhistoriker och intresserade av ämnet som hade pågått sedan början av 1970-talet.

NLHN har en Facebookgrupp med samma namn. Den är avsedd för diskussioner och samarbeten inom forskningsfältet nordisk arbetarhistoria. Använd gärna gruppen för att dela såväl forskningsidéer och frågor, som texter och arbeten. Du måste vara medlem för att kunna se innehållet och göra egna inlägg. 

Under våren 2021 arrangerar NLHN en serie digitala seminarier om arbetarhistoria. Seminarierna är gratis och öppna för alla, men kräver anmälan. De är på engelska. Om du har frågor eller vill tipsa om intressanta ämnen eller föreläsare, skicka en e-post till silke.neunsinger[a]arbark.se.

Se NLHNs seminarieprogram för våren 2021 här.