Forskning


Forskning och folkbildning om arbetarrörelsens historia är ett av våra verksamhetsområden. Syftet är att stimulera forskning om arbetarrörelsen och arbetslivet, med inriktning både på historien och dagsaktuella problem.

För detta ändamål ger institutionen ut tidskriften Arbetarhistoria, har ett forskningsråd, samarbetar med svenska och utländska universitet och andra forskningsinstitutioner, arrangerar konferenser och seminarier, samt initierar, medverkar i eller ger ut andra publikationer.

Vi som institution, såväl som enskilda medarbetare hos oss, är medlemmar i olika kommittéer och samarbetsorgan som anordnar planeringsmöten, seminarier, konferenser och publicerar skrifter, ofta med en klar forskningsinriktning

Vi bistår vid handledning av studenter och doktorander, arrangerar gruppvisningar och samarbetar med organisationer och institutioner i syfte att öka intresset för arbetets och arbetarrörelsens historia. Våra medarbetare deltar också i pågående forskning.

Facebookgruppen
Nordic Labour History Network

Nordic Labour History Network har en Facebookgrupp med samma namn. Den är avsedd för diskussioner och samarbeten inom forskningsfältet nordisk arbetarhistoria. Vi uppmuntrar er att använda gruppen för att dela forskningsidéer och frågor, såväl som texter och arbeten. Målet är att öka samarbetet mellan forskare.

Du måste vara medlem i gruppen för att kunna se innehållet och göra inlägg. 

Den tidigare mejllistan på Sunet, nordic-labour-history [a] lists.sunet.se, används inte längre. Den stängdes ner i maj 2020. 

Projekt

Pågående och avslutade forskningsprojekt hittar du via sidan Projekt.

Evenemang

Kommande konferenser och seminarier hittar du via sidan Evenemang.