Kopiebeställningar


OBS! Det kan för närvarande vara lång väntetid på kopiebeställningar på grund av hög arbetsbelastning.

Vi tar emot kopiebeställningar av material från våra biblioteks- och arkivsamlingara. Det kan vara kopior av dokument, fotografier, filmer, ljudfiler etc.

Gör din beställning genom att skicka en e-post till forskarexpedition [a] arbark.se. Om du beställer kopior av bildmaterial så var noga med att ange:

  • Beskrivning: Bildtext, motiv, årtal eller dylik information.
  • Upphovsperson: Fotograf, bildbyrå eller liknande.
  • Sökväg: Arkiv-, volym- samt bildnummer.

Normalt levererar vi kopiorna inom en månad från lagd beställning.

Priser

  • Vi tar ut en hanteringsavgift för högupplösta filer.
  • Vi skiljer på kommersiell och privat användning.

Vid kommersiell användning tar vi ut en användaravgift. Det gör vi inte vid användning för privat eller vetenskapligt bruk eller för historiker och dylikt inom ideella föreningar eller i folkbildande verksamhet utan kommersiellt syfte.

Det du betalar är våra avgifter plus vad en eventuell upphovsrättsinnehavare kräver för publiceringen.


Högupplösta kopior i digitalt format

Icke-kommersiell användningKommersiell användningLeveransformat
Hanteringsavgift 200 SEK/ filHanteringssavgift 200 SEK/ filFilm: MPEG-4
Ljud: MPEG-3
Bild: TIFF
Ingen användaravgiftAvgift för
kommersiell
användning
700 SEK/ fil
 
Tillkommer: Eventuell avgift till upphovsrättsinnehavare 

Det är ditt ansvar som bildbeställare att undersöka rättigheter och tillstånd.
I de fall vi äger upphovsrätten får du veta det. Vi tar ingen extra avgift som rättighetsinnehavare.

Vi har ett avtal om upphovsrätt för kopior på ljud och rörlig bild från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Detta avser alla former av publik, offentlig eller kommersiell användning. Det gäller även exempelvis Youtube-visningar.

 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek – Avtal för ljud och rörlig bild (pdf)


Avgifter för lågupplösta kopior

AvgifterÖvriga avgifterLeveransformat
Kopieavgift för 1-10 sidor: 100 SEK. Därefter 4 SEK/ sida
+ Eventuellt porto
 Papper/PDF

Leverans

Vill du ha papperskopior av bilder förmedlar vi din beställning till en extern fotograf (med egen prislista). Vi levererar digitalt på två olika sätt:

  • E-post – Om filerna inte överstiger 25 MB
  • FTP – Du får instruktioner inför leveransen