Kontakt


Vi bemannar telefonen för forskarrelaterade frågor om arkiv- eller biblioteksmaterial under specifika tider. Större frågor är lättare att få svar på via mejl, då vi har möjlighet att vidarebefordra material och länkar.

Forskarexpedition

Alla frågor om vad vi har i våra samlingar besvaras via mejl och telefon under våra öppettider.

E-post: forskarexpedition[a]arbark.se
Telefon: 08 – 412 39 29

Leveranser

Mejla för att få hjälp med leveranser av arkivmaterial. Ange i mejlet om du önskar bli uppringd.

E-post: leveranser[a]arbark.se


 

Post- och besöksadress

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Elektronvägen 2, 141 49 HUDDINGE

Information om hur du besöker oss.

E-post: info[a]arbark.se 

Institutionschef: Jeanette Gustafsdotter 08 – 412 39 01

Fastighetsfrågor och varuleveranser:
Andrej Wolkonski, 08 – 412 39 11

Arbetarhistoria: www.arbetarhistoria.se

arbetarhistoria[a]arbark.se

Fakturor

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
FackID 0273
Box 3037
831 03 Östersund

E-faktura: 273@faktura.scancloud.se
Skriv i ämnesraden: FackID 273 ARAB

Organisationsnummer: 802410-8881
Plusgironummer: 55 75 94-9
S.W.I.F.T: NDEASESS
IBAN: SE83 9500 0099 6026 0557 5949

 VAT nr: SE802410888101


Medarbetare

Skriv e-postadresser enligt följande modell: fornamn.efternamn@arbark.se

Medarbetare Telefon Funktion
Erik Andersson 08-412 39 24 Arkivarie
Mikaela Backman 08-412 39 23 Bokbindare, bevarandetekniker
Catalina Benavente 08-412 39 34 Arkivarie
Erik Bohman (tjl) 08-412 39 09 Arkivarie
Jenny Edlund 08-412 39 17 Kommunikatör, biblioteksansvarig
Lars Gogman 08-412 39 26 Arkivarie
Jeanette Gustafsdotter 08-412 39 01 Head of institution
Kjell Jernselius 08-412 39 05 IT-ansvarig
Sara Falk Lagergren 08-412 39 22 Arkivarie
Timo Laurila 08-412 39 35 Arkivarie
Carl Marklund   Forskare
Silke Neunsinger 08-412 39 27,
+46(0)70 761 39 27
Forskningsledare, ansvarig forskningsfrämjande verksamhet, redaktör för Arbetarhistoria
Göran Salmonsson 08-412 39 13 Arkivassistent
Sabine Sjöberg 08-412 39 33 Biblioteksassistent
Vera Stigmar 08-412 39 03 Arkivarie
Jonas Söderqvist 08-412 39 21 Biträdande forskningsledare
Andrej Wolkonski 08-412 39 11 Vaktmästare
Cajsa Zetterlund 08-412 39 10 Arkivarie, ansvarig för accessioner