Kontakt


Vi bemannar telefonen för forskarrelaterade frågor om arkiv- eller biblioteksmaterial under specifika tider. Ibland kan större frågor vara lättare att få svar på via mejl, då vi har möjlighet att vidarebefordra material och länkar.

Forskarexpedition

Frågor om samlingar och arkiv

Besvaras via mejl och telefon under våra öppettider.

E-post: forskarexpedition[a]arbark.se
Telefon: 08 – 412 39 29

Administration

Frågor om fakturor och ekonomi 

Besvaras via mejl och telefon under våra öppettider.

E-post: info[a]arbark.se
Telefon:
08 – 412 39 00


 

Post- och besöksadress

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Elektronvägen 2, 141 49 HUDDINGE

Information om hur du besöker oss.

Faktureringsadress

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
FackID 0273
Box 3037
831 03 Östersund

E-faktura: 273@faktura.scancloud.se
Skriv i ämnesraden: FackID 273 ARAB

Organisationsnummer: 802410-8881
Plusgironummer: 55 75 94-9
S.W.I.F.T: NDEASESS
IBAN: SE83 9500 0099 6026 0557 5949

 VAT nr: SE802410888101


Medarbetare

Skriv e-postadresser enligt följande modell: fornamn.efternamn@arbark.se

Medarbetare Telefon Funktion
Erik Andersson 08-412 39 24 Arkivarie
Kristina Andersson 08-412 39 17 Kommunikatör
Mikaela Backman 08-412 39 23 Bokbindare, bevarandetekniker
Catalina Benavente 08-412 39 34 Arkivarie, ansvarig för leveranser av arkiv
Jenny Edlund (tjl)   Enhetsansvarig forskarservice, kommunikatör, webbansvarig
Lars Gogman 08-412 39 26 Arkivarie
Arne Högström 08-412 39 03 Arkivarie
Kjell Jernselius 08-412 39 05 IT-ansvarig
Sara Lagergren 08-412 39 22 Arkivarie
Timo Laurila 08-412 39 35 Arkivarie
Carl Marklund   Forskare
Silke Neunsinger 08-412 39 27,
+46(0)70 761 39 27
Enhetsansvarig för forskningsfrämjande verksamheten, forskningsledare, redaktör för Arbetarhistoria
Bengt Sandin Forskare
Sabine Sjöberg 08-412 39 33 Biblioteksassistent
Fia Sundevall   Forskare
Andrej Wolkonski 08-412 39 11 Vaktmästare
Magnus Åhrgren 08-412 39 10 Ansvarig för samlingsenheten