Kontakt


Vi bemannar telefonen för forskarrelaterade frågor för arkiv- eller biblioteksavdelningens material under specifika tider. Ibland kan däremot större forskningsrelaterade frågor vara lättare att få svar på via email, då vi har möjlighet att vidarebefordra material och länkar.

Forskarexpedition

Frågor om samlingar och service

Besvaras via mail och telefon kontinuerligt under dagen under våra öppettider, tis-tor.

För mer information se våra öppettider.

Telefon: 08 – 412 39 29
E-post: forskarexpedition[a]arbark.se

Administration

Frågor om fakturor och ekonomi 

Besvaras via mail och telefon kontinuerligt under dagen under våra öppettider, tis-tor.

E-post: info[a]arbark.se
Telefon:
08 – 412 39 00


 

Post- och besöksadress

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Elektronvägen 2, 141 49 HUDDINGE

Information om hur du besöker oss.

Faktureringsadress

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
FackID 0273
Box 3037
831 03 Östersund

E-faktura: 273@faktura.scancloud.se
Skriv i ämnesraden: FackID 273 ARAB

Organisationsnummer: 802410-8881
Plusgironummer: 55 75 94-9
S.W.I.F.T: NDEASESS
IBAN: SE83 9500 0099 6026 0557 5949

 VAT nr: SE802410888101


Medarbetare

Skriv e-postadresser enligt följande modell: fornamn.efternamn@arbark.se

Medarbetare Telefon Funktion
Erik Andersson 08-412 39 24 Arkivarie
Kristina Andersson 08-412 39 17 Kommunikatör
Mikaela Backman 08-412 39 23 Bokbindare, bevarandetekniker
Catalina Benavente 08-412 39 34 Arkivarie
Lina Eriksson 08-412 39 25 Bibliotekarie
Jenny Edlund   Enhetsansvarig forskarservice, kommunikatör, webbansvarig (tjl)
Lars Gogman 08-412 39 26 Arkivarie
Anne Hedén   Forskare
Erik Hjorth 08-412 39 16 Arkivassistent
Arne Högström 08-412 39 03 Arkivarie
Kjell Jernselius 08-412 39 05 IT-ansvarig
Mats Johansson 08-412 39 12 Arkivkontorist
Roger Jönsson 08-412 39 13 Bibliotekarie
Sara Lagergren 08-412 39 22 Arkivarie
Jenny Langkjaer 08-412 39 07 Arkivarie
Hans Larsson 08-412 39 21 Enhetsansvarig för biblioteket
Timo Laurila 08-412 39 35 Arkivarie
Carl Marklund   Forskare
Silke Neunsinger 08-412 39 27,
+46(0)70 761 39 27
Enhetsansvarig för forskningsfrämjandet verksamheten, forskningsledare och redaktör för Arbetarhistoria
Sabine Sjöberg 08-412 39 22 Biblioteksassistent
Kristina Sköld 08-412 39 20 Administratör
Monica Sparrman 070-673 77 74 Institutionschef
Fia Sundevall   Forskare
Andrej Wolkonski 08-412 39 11 Vaktmästare
Magnus Åhrgren 08-412 39 10 Enhetsansvarig för arkiv, ansvarig för leveranser av arkiv