Kontakt


Vi bemannar telefonen för forskarrelaterade frågor om arkiv- eller biblioteksmaterial under specifika tider. Större frågor är lättare att få svar på via mejl, då vi har möjlighet att vidarebefordra material och länkar.

Forskarexpedition

Alla frågor om vad vi har i våra samlingar besvaras via mejl och telefon under våra öppettider.

E-post: forskarexpedition[a]arbark.se
Telefon: 08 – 412 39 29

Leveranser

Mejla för att få hjälp med leveranser av arkivmaterial. Ange i mejlet om du önskar bli uppringd.

E-post: leveranser[a]arbark.se


 

Post- och besöksadress

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Elektronvägen 2, 141 49 HUDDINGE

Information om hur du besöker oss.

E-post: info[a]arbark.se 

Institutionschef: Joakim Johansson 08 – 412 39 01

Fastighetsfrågor och varuleveranser:
Andrej Wolkonski, 08 – 412 39 11

Arbetarhistoria: www.arbetarhistoria.se

arbetarhistoria[a]arbark.se

Fakturor

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
FackID 0273
Box 3037
831 03 Östersund

E-faktura: 273@faktura.scancloud.se
Skriv i ämnesraden: FackID 273 ARAB

Organisationsnummer: 802410-8881
Plusgironummer: 55 75 94-9
S.W.I.F.T: NDEASESS
IBAN: SE83 9500 0099 6026 0557 5949

 VAT nr: SE802410888101


Medarbetare

Skriv e-postadresser enligt följande modell: fornamn.efternamn@arbark.se

PersonalTelefonMailFunktion
Erik Andersson08-412 39 24erik.andersson[a]arbark.seArkivarie
Mikaela Backman (tjl)08-412 39 23mikaela.backman[a]arbark.seBokbindare och bevarandetekniker
Catalina Benavente08-412 39 34catalina.benavente[a]arbark.seArkivarie
Erik Bohman08-412 39 09erik.bohman[a]arbark.seArkivarie
Jenny Edlund08-412 39 17jenny.edlund[a]arbark.seKommunikatör/Bibliotekarie
Lars Gogman08-412 39 26lars.gogman[a]arbark.seArkivarie
Kjell Jernselius08-412 39 05kjell.jernselius[a]arbark.seIT
Joakim Johansson08-412 39 01joakim.johansson[a]arbark.seInstitutionschef
Sara Falk Lagergren08-412 39 22sara.lagergren[a]arbark.seArkivarie
Timo Laurila08-412 39 35timo.laurila[a]arbark.seArkivarie
Silke Neunsinger08-412 39 27,
+46(0)70 761 39 27
silke.neunsinger[a]arbark.seForskningsledare, redaktör för Arbetarhistoria
Göran Salmonsson08-412 39 13goran.salmonsson[a]arbark.seArkivassistent
Sabine Sjöberg08-412 39 33sabine.sjoberg[a]arbark.seBiblioteksassistent
Jonas Söderqvist08-412 39 21jonas.soderqvist[a]arbark.seRedaktionsassitent
Andrej Wolkonski08-412 39 11andrej.wolkonski[a]arbark.seVaktmästare
Cajsa Zetterlund08-412 39 10cajsa.zetterlund[a]arbark.seArkivare, ansvarig för leveranser/accessioner