FAQ


Här samlar vi frågor som vi ofta får svara på. Har du en fråga om material, vänd dig till vår forskarexpedition.

Gå direkt till: Allmänt | Första besöket | Regler och rutiner | Samlingarna | Köp och sälj | Arbetarrörelsens historia | Övrigt


Hur knyter man arkivknuten?

En kort beskrivning hur du knyter arkivknuten.

 

Allmänt

Vad skiljer er från andra arkiv och andra bibliotek?

Vi är både arkiv och bibliotek, ämnesmässigt nischade men samtidigt breda inom vårt fält. Våra samlingar går från den nationella nivån, till den lokala, med tillägg av stora internationella samlingar. Vi förvarar några av de tyngsta och mest betydelsefulla delarna av 1900-talets svenska historia. Vi har en forskningsfrämjande verksamhet. Vi är kanske också den äldsta institutionen av vårt slag i världen, eftersom vi startade redan 1902.

Är ni det enda Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek som finns?

Landskrona, Malmö och Trelleborg har lokala arbetarrörelsearkiv och kanske finns det fler på andra orter, men vi har ingen direktkoppling till dem. Mer eller mindre snarlika systerinstitutioner hittar du via de intresseorganisationer vi tillhör, exempelvis Svenska Arkivförbundet (tidigare Folkrörelsernas Arkivförbund) och IALHI (internationellt).

Vem finansierar er?

Vi är en fristående stiftelse med LO, Socialdemokraterna och den svenska staten som huvudmän.

Vilka är era målgrupper?

Allmänheten, arbetarrörelsen, journalister, släktforskare, studenter och forskare. 


Första besöket

Måste man boka tid för att besöka er?

Nej, men det kan vara bra att höra av sig i tid inför besöket. Allt arkivmaterial finns i magasin.

Måste man vara ”riktig forskare” för att få titta på material hos er?

Alla är välkomna. Vi kallar alla som kommer till oss för forskare.

Får vem som helst låna böcker hos er?

Ja, bara du är myndig, legitimerar dig och godkänner våra låneregler.

Har ni någon kurs i hur det funkar att söka och forska hos er?

Du får individuell hjälp när du kommer till oss, men förbered dig gärna genom att läsa på denna webbplats. 


Regler och rutiner

Hur länge ligger mina lån kvar på forskarhyllorna?

 • Arkivmaterial: Materialet ligger kvar i 30 dagar om du inte kommer överens med personalen om något annat.
 • Biblioteksmaterial: Biblioteket har en lånetid på 30 dagar för både hemlån och läsesalslån. Läsesalslån placeras på forskarhyllorna. Du kan själv förlänga dina lån genom att logga in i bibliotekskatalogen.

Är det sant att det krävs tillstånd för att ta del av vissa arkiv?

Ja, i vissa fall har arkivlämnaren begränsat tillgängligheten. Det kan gälla hela eller delar av arkivet, och det kan gälla för en viss tidsperiod. Personal kan svara på exakt vad som gäller och vem du ska kontakta med en tillståndsansökan. Vår grundinställning är dock att arkivlämnare bör lämna sina arkiv så öppna som möjligt. 

Kan jag använda min bärbara dator i läsesalen?

Ja, så länge du inte stör andra. Eluttag finns längs fönsterväggen. Du kan använda vårt trådlösa nätverk.

Finns det kopiator? Får jag kopiera själv?

Ja, oftast, men fråga personalen först. Var försiktig med ömtåliga dokument. Personal har rätt att neka kopiering om materialet bedöms vara för ömtåligt. Material som är större än kopiatorglaset får inte kopieras. Tänk på upphovsrättsreglerna som gäller vid kopiering.

Får jag fotografera dokument med min egen digitalkamera?

I vissa fall. Prata med personalen först.

Får jag kolla min e-post och surfa på datorerna i forskarexpeditionen?

Nej, de får endast användas för att söka bland vårt material. Däremot har vi trådlöst nätverk vilket gör att du kan surfa på din egen dator.

Får man använda mobiltelefon?

När du är i läsesalen: ha telefonen på ljudlöst och gå ut om du får samtal.
I andra utrymmen kan du prata i telefon, men tänk på samtalsnivån och respektera andras arbetsro.

Jag vet att en särskild person hos er kan mitt ämne väldigt bra. Hur kontaktar jag den personen direkt?

Du börjar med att kontakta forskarexpeditionen. Personalen hjälper dig, antingen med ett svar eller genom att vidarebefordra frågan.


Samlingarna

Har ni inte större samlingar än det jag ser i läsesalen?

Ja, betydligt mer, över 15 hyllkilometer. Nästan allt står i magasin och måste beställas fram.

Vilket material kan jag titta på utan att beställa fram något?

I forskarexpeditionen hittar du innevarande års tidningar och tidskrifter, de senast inköpta böckerna, vårt referensbibliotek och det material som råkar ingå i aktuell utställning. Via datorerna kan du även ta del av de digitaliserade delarna av våra affisch-, bild- och ljudsamlingar.

Varför lägger ni inte ut allt på nätet?

Några viktiga anledningar: vi hinner inte, vi får inte (tillståndsregler, GDPR, upphovsrätt etc) och det är dyrt. Dessutom är många dokument av sådant slag att det knappast skulle vara mödan värt.

Vad är det äldsta materialet i era samlingar?

Allra äldst är en utgåva av Thomas Mores bok Utopia, den är från 1563. Det äldsta arkivet hos oss är Bokbindare-Gesällskapets, vars verksamhet startade redan på 1620-talet. I övrigt är det mesta hos oss från 1800-talet och framåt.

Vad är det mest underliga ni har i samlingarna?

Bra fråga. August Palms brödtärningar? De hemmabyggda vapnen från en strejk? Ordförandeklubban med Hjalmar Brantings utsnidade huvud? Postchaufförsklubbens begravningsslips? Eller skåpet med miniatyrböcker som Olof Palme fick i present från Östtyskland?

Ni pratar om ”arkivmaterial” respektive ”biblioteksmaterial”. Vad är skillnaden?

En förenklad förklaring: Biblioteket innehåller tryckt, mångfaldigat material. Arkiven består av ”unika” dokument, som brev och liknande.

Men det är inte helt sant heller, för även ett arkiv kan innehålla böcker. Ett arkiv utgör summan av en arkivbildares verksamhet, hålls samman utifrån proveniensen och består ofta av en mängd olika typer av dokument.

I det konkreta har vi dock en tydlig skiljelinje: vårt material är i regel sökbart antingen i arkiv- eller bibliotekskatalogen. Vilket gör dem till ”arkivmaterial” respektive ”biblioteksmaterial”. Detta innebär också att de beställs fram och lånas på olika sätt.

Ni säger att ni har flera arkiv hos er. Är ni inte ett arkiv?

Det beror på vad man menar med ordet. Vi är en arkivinstitution som förvarar och hanterar tusentals olika arkivbestånd, från olika arkivlämnare.

Kan man hitta internationellt och utländskt material hos er?

Ja, börja till exempel med att läsa vår bok Världen i källaren, söka i vår bibliotekskatalog eller se »Worlds of women«.

Varför har ni inte de allra senaste publikationerna från vissa organisationer?

Vi får dem skickade till oss med viss eftersläpning. Ibland har de glömt oss, och vi får påminna dem. Det kan också hända att vi fått dem, men inte hunnit katalogisera dem. Fråga oss.

Jag vet att jag en gång läste ett dokument/en bok hos er, men nu kan jag inte hitta det/den igen. Varför?

Orsakerna kan vara många. Exakt vad var det för något? Har du stavat rätt när du söker? Är din referens korrekt? Har arkivet blivit omförtecknat? Rör det sig om en skrift som ännu inte katalogiserats? I värsta fall kan materialet vara förkommet eller gallrat. Be personalen om hjälp så reder vi gemensamt ut problemet.


Köp och sälj

Jag har några böcker som borde intressera er. Vill ni ha/köpa dem?

Vi har det allra mesta när det kommer till arbetarrörelsen och svensk arbetarlitteratur. Hör däremot med biblioteksansvarige om eventuella komplement av våra samlingar, se mer under information rörande lämna material.

Kan jag betala med kort?

Ja.

Har ni böcker till salu?

Vi säljer inte längre böcker. Däremot har vi en hylla med utsorterade böcker böcker som vi skänker bort. Hyllan står vid pentryt bortanför toaletterna.

Kan man få kopieringskostnaderna fakturerade?

Ja. Se sidan med information rörande repro-kostnader/reproduktioner.


Arbetarrörelsens historia

Vad har ni för statistik som rör arbetarrörelsen?

Börja med att se vad du kan låna via bibliotekskatalogen. Organisationernas verksamhetsberättelser innehåller ofta statistiska uppgifter. Statistisk årsbok innehåller statistik som rör arbetsmarknaden och mycket mer. Se även SCB:s webbplats och Historia.se – portalen för historisk statistik. Se databasen OFFSTATS för officiell statistik från hela världen.

Kan ni säga vad som hände ett visst år eller datum i arbetarrörelsens historia?

Det finns flera böcker som har kronologiska översikter. Nedan följer ett urval:

 • Röda dagar och svarta i arbetarrörelsens och frihetskampens historia / Hans Haste
  Boken täcker viktiga datum månad för månad under hela året.
 • Arbetarrörelsens historia : människor, idéer, dokument / Hans Haste
  Se avsnitten: ”Arbetarrörelsens minnesdagar”, ”Händelser och årtal” samt ”Milstolpar”.
 • Det första seklet / Hans Haste
  Se marginalerna för korta, kronologiskt ordnade notiser.
 • Vi bygger landet : svensk arbetarrörelse från Per Götrek till Olof Palme / Yvonne Hirdman
  Varje kapitel inleds med viktiga händelser årtalsvis under den period som kapitlet berör.

Kan ni säga mig i vilket sammanhang personen X sa ”Y”?

Tveksamt. Vi har en del böcker med kända citat och tal, men nästan alltid krävs en kvalificerad gissning och därefter genomgång av stora mängder text. Vilket du givetvis är välkommen att göra själv, hos oss!


Övrigt

Jag vill jobba hos er. Har ni någon ledig plats?

När det är aktuellt annonseras lediga tjänster här på webbplatsen och på Platsbanken hos Arbetsförmedlingen.

Jag är studerande och vill göra min praktik hos er. Kan jag det?

Vi tar regelbundet emot studenter från arkivarie- och bibliotekarieutbildningarna, dock beroende på våra möjligheter att handleda. Kontakta oss om du är intresserad.

Kan ni ge mig ett ämne för min uppsats?

Vi kan hjälpa dig att hitta källor och material. Ämne, syfte och frågeställning måste du själv komma på.