Upphovsrätt


I Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks samlingar finns en stor mängd fotografier, filmer och ljudband. Om du vill använda materialet måste du ta hänsyn till upphovsrätten.

Du kan endast söka bland vårt audiovisuella material på plats hos oss, via våra register eller manuellt. Vi lånar inte ut materialet, utan levererar kopior mot betalning.

Vid publicering måste du alltid ange:

  • Upphovspersonens namn.
  • Arkivinstitution: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
  • Arkiv: [till exempel Alva och Gunnar Myrdals arkiv].

Vi har ett avtal om upphovsrätt, för kopior av ljudfiler och rörlig bild från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Det omfattar alla former av publik, offentlig eller kommersiell användning, även exempelvis Youtube-visningar.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek – Avtal för ljud och rörlig bild (pdf)

Upphovsperson

Upphovspersonens namn är viktigt med tanke på upphovsrätten. Om vi har uppgift om upphovsperson så meddelar vi detta, men det är ditt ansvar som beställare att ta reda på vem som har upphovsrätten.

Om du inte lyckas identifiera upphovsrättsinnehavaren efter rimlig arbetsinsats kan du någonstans i anslutning till publiceringen lägga till exempelvis denna formulering:

Författaren har försökt kontakta upphovsrättsinnehavare. Om det finns någon som har anspråk på upphovsrättigheter i denna skrift vänligen kontakta redaktionen/författaren.

Priser för framtagning av kopior finns på sidan Kopiebeställningar.