Kataloger & Register


Vi har förutom arkiv- respektive bibliotekskatalogen, även en del äldre register och kataloger. Dessa kan du endast ta del av hos oss. Det rör sig antingen om äldre kortkataloger eller register med upphovsrättsskyddat eller annan känslig information som vi inte kan publicera externt på internet.

 

Arkivets kataloger & register

Du beställer via vår arkivkatalog.

Du kan även maila eller ringa oss så hjälper vi dig med din beställning.

Vi tar emot beställningar på arkivmaterial med hjälp av den referenskod som återfinns i arkivkatalogen. Vårt äldre beståndsregister och separata äldre förteckningar finns däremot endast på plats hos oss.

Register enligt materialtyp

Vi har ett antal register som man endast kan få tillgång till hos oss:

  • Affischer
  • Bilder, sök med: bild+text | text
  • Föremål

Två webbsidor med vårt digitala material är: 

Bibliotekets kataloger & register

Du beställer eller reserverar via vår bibliotekskatalog.

Du kan göra fjärrlån från ett folkbibliotek.

I annat fall, hämta och återlämna det hos oss. 

Lapp- och kortkataloger

De äldsta delarna av våra samlingar är ibland enbart sökbara via fysiska kataloger. Om du letar efter ett äldre tryck som du misstänker att vi har, men inte hittar i bibliotekskatalogen, är det sannolikt i de två äldre katalogerna som du kan finna det du söker. Dessa kan du endast titta i på plats hos oss:

  • Lappkatalogen (-1966)
  • Kortkatalogen (1967-)