Seminarier


Under våren 2021 arrangerade Nordic Labour History Network (NHLN) en serie webbinarier om arbetarhistoria. Dessutom anordnades digitala föreläsningar i ett samarbete mellan ARAB, AKS, ABF Stockholm, ABF Göteborg samt Arena Idé. Höstens seminarier är under planering.

Seminarierna är gratis och öppna för alla. NHLNs seminarier är på engelska och kräver anmälan. Om du har frågor eller vill tipsa om intressanta ämnen eller föreläsare, skicka en e-post till silke.neunsinger[a]arbark.se.

De seminarier som arrangeras i ett samarbete mellan oss, AKS, ABF Stockholm, ABF Göteborg och Arena är på svenska och sänds på Arena Idés Facebooksida. Det krävs ingen anmälan och du kan även se seminarierna i efterhand.


Våren 2021

Work-Lab Klas Rönnbäck: Wage labour in Sub-Saharan Africa, 1600–1900

9 February 2021 10.00-11.30

Comment: Andreas Eckert, Humboldt University Berlin

Organizer: Nordic Labour History Network (NLHN)


Samtal Fredrik Malm: Naftasyndikatet – Berättelsen om direktör Kruse och Stalins oljebolag i Sverige

25 februari 2021 kl 15.00

Göran Eriksson, Arena/AKS, samtalar med Fredrik Malm om hans bok, där han skildrar Einar Kruses märkliga karriär inom Kommunistiska partiet och hans arbete för Lenins handelsdelegation och för Naftasyndikatet, ett ryskt oljebolag verksamt i Sverige.

Arrangör: ARAB, AKS, ABF Stockholm, ABF Göteborg, Arena Idé


Föreläsning Kristin Linderoth: ”Man hamnade i en annan värld” – erfarenheter av Kommunalstrejken 2003

9 mars 2021 kl 14.00-14.45

Arrangör: ARAB, AKS, ABF Stockholm, ABF Göteborg, Arena Idé


Föreläsning Erik Bengtsson: Världens jämlikaste land?

10 mars 2021 kl 15.00

Moderator: Göran Eriksson, Arena

Ekonomhistorikern Erik Bengtsson föreläser om hur Sverige utvecklades till världens kanske mest jämlika land, från att på 1700- och 1800-talet varit ett ovanligt ojämlikt land där överheten hårdnackat stod emot folkets krav på förändring.

Arrangör: ARAB, AKS, ABF Stockholm, ABF Göteborg, Arena Idé


Samtal Ulla Lindström – enda kvinnan i Erlanders regering

17 mars 2021 kl 15.00

Ulla Lindström var 1954-1966 den enda kvinnan i Tage Erlanders regeringar och svensk FN-delegat. Historikern Gunnel Karlsson, författare till en ny biografi över Ulla Lindström (Appell Förlag), samtalar med Gunnela Björk om en pionjär under en tid då få kvinnor hade framträdande politiska poster.

Arrangör: ARAB, AKS, ABF Stockholm, ABF Göteborg, Arena Idé


Samtal Marie Nielsen – dansk, kvinnlig socialist

25 mars 2021 kl 15.00

Marie Nielsen var under mellankrigstiden en av Danmarks mest kända socialister. Författaren Morten Thing samtalar med bokens översättare Per-Olof Mattsson.

Arrangör: ARAB, AKS, ABF Stockholm, ABF Göteborg, Arena Idé


Lecture Håkan Blomqvist: The Jewish Labour Bund in Sweden – an unknown experience  

30 March 2021 14.00-14.45

The Swedish labour historian Håkan Blomqvist, Södertörn University, presents his book on the history of the Jewish Bund in Sweden and his findings from the YIVO archives. Webinar via Zoom.

Organizer: Nordic Labour History Network (NLHN)


Lecture Erik Bengtsson: The Most Equal Country in the World? The History of Swedish Egalitarianism

20 April 2021 14.00-14.45

In 1900, Sweden had some of the most unequal voting laws in western Europe, and severe economic inequality. Economic historian Erik Bengtsson lecture on how well-organized popular movements after 1870 lie behind twentieth-century Swedish egalitarianism. Webinar via Zoom.

Organizer: Nordic Labour History Network (NLHN)


Seminarium Från arbetets horisont. Perspektiv på historisk forskning om arbete och samhälle under kapitalismen

22 april 2021 kl 15.00

Seminarium kring antologin Från arbetets horisont. Medverkande: Lars Ekdahl (redaktör), Maths Isacson med flera. Arbetarhistoria: Kritisk forskning i dialog med arbetarrörelsen – erfarenheter och framtida möjligheter. Del 1/2. Seminarium 2 sänds 28/4.

Arrangör: ARAB, AKS, ABF Stockholm, ABF Göteborg, Arena Idé


Roundtable Nordic labour history for the 21th century – orientations and re-orientations

27 April 2021 14.00-15.30

Participants: Knut Kjeldstadli, University of Oslo, Ragnheiður Kristjánsdóttir, University of Iceland, Malin Nilsson, Lund University, Pirjo Markkola, Tampere University, Nina Trige Andersen, affiliated with Society for Labour History in Denmark and in the steering committee of the NLHN.

Chair: Silke Neunsinger, Swedish Labour Movement’s Archives and Library

Organizer: Nordic Labour History Network (NLHN)


Seminarium Från arbetets horisont. Perspektiv på historisk forskning om arbete och samhälle under kapitalismen

28 april 2021 kl 15.00

Seminarium i två delar kring antologin Från arbetets horisont. Medverkande: Lars Ekdahl (redaktör), Maths Isacson med flera. Historiska perspektiv på samtiden: Att utmana makten över arbetet och samhällsutvecklingen – erfarenheter och framtida möjligheter. Del 2/2. Första delen av seminariet sändes 22/4.

Arrangör: ARAB, AKS, ABF Stockholm, ABF Göteborg, Arena Idé


Föreläsning Hannes Rolf: En fackförening för hemmen

4 maj 2021 kl 14.00-14.45

Historikern Hannes Rolf om hur hyresgästerna organiserar sig i Hyresgästföreningen, en dramatisk historia med hyresstrejker, blockader och hyressänkningar. Webinar via Zoom.

Arrangör: ARAB, AKS, ABF Stockholm, ABF Göteborg, Arena Idé


Lecture Risto Turunen: Shades of Red: Evolution of the Political Language of Finnish Socialism, 1895–1917

11 May 2021 14-14.45

Risto Turunen, Tampere University, presents the results from his doctoral thesis Shades of Red (2021) which scrutinizes the evolution of Finnish socialism up to the Civil War. In addition he comments on the prospects and pitfalls of ”digital turn” for the future study of proletarian imaginations. Webinar via Zoom.

Organizer: Nordic Labour History Network (NLHN)


Lecture Erla Hulda Halldórsdóttir & Ragnheiður Kristjánsdóttir: A Century of Working Women in Iceland

18 May 2021 14.00-14.45

A keynote on the lives and political environment of Icelandic female voters during a century. Webinar via Zoom.

Organizer: Nordic Labour History Network (NLHN)


Panel Arctic and Indigenous Labour History

8 June 2021 kl 18.00-20.00

Chair: Helle Stenum

Participants: Sarah A Nickel, University of Alberta; Joan Sangster, Trent University; Åsa Nordin Jonsson,  independent scholar with a PhD in history; Marianne Jensen, first female mayor of Ilulissat, minister in the government of Greenland and the chief technical advisor in promoting ILO policy on indigenous peoples,

Organizer: Nordic Labour History Network (NLHN)