Arkiv- och biblioteksmaterial


Vi förvarar våra samlingar i magasin, vilket betyder att du i förväg måste beställa fram det du vill titta på. Grundprincipen är att du kan låna allt som läsesalslån och studera på plats här hos oss.

Arkivmaterial

Du beställer via vår arkivkatalog.

Du kan även maila eller ringa oss så hjälper vi dig med din beställning.

Läsesalslån

Huvudregeln är att allt arkivmaterial bara är tillgängligt som läsesalslån. Inget arkivmaterial får lånas hem.

Fjärrlån

Fjärrlån tillåts endast undantagsvis.

Läs mer längst ned på denna sida.

Utlånas inte

 • Material under ordningsarbete.
 • Arkivmaterial som kräver tillstånd, som du ej fått.
 • Material som bedöms vara för ömtåligt.

Biblioteksmaterial

Du beställer eller reserverar via vår bibliotekskatalog.

Böcker som är yngre än 100 år och i gott skick kan du låna hem. Du kan inte låna böcker som bedöms vara alltför ömtåliga och vissa rariteter, oavsett ålder.

Läsesalslån

Broschyrer, tidningar, tidskrifter, böcker äldre än 100 år samt skört material.

Fjärrlån

Böcker och broschyrer yngre än 100 år. Endast till andra bibliotek, ej direkt till privatpersoner. Vi ingår i Libris fjärrlån.

Fjärrutlånas inte

Mikrofilm, tidningar, tidskrifter, böcker äldre än 100 år, vissa organisationstryck samt ömtåligt material. Vi fjärrinlånar inte. Fråga ditt närmaste folk- eller högskolebibliotek.


Framtagningstider från magasin

DagarBeställning inlämnadMaterial tillgängligt
Tisdag-torsdagDagen före kl 16.00kl 10.30
 Senast kl 13.45Kl 15.00

För att beställa kopior, mejla till forskarexpedition[a]arbark.se eller se läs mer på sidan Kopiebeställningar.


Arkivfjärrlån

En generell fjärrlånerätt existerar inte utan vi gör en bedömning i varje enskilt fall

En arkivarie och expeditionsansvarig gör en gemensam bedömning (eller två arkivarier). Vi vill i princip underlätta forskningen genom tillfällig utlåning av arkivhandlingar. Utlåningen måste dock ske restriktivt dels med tanke på de risker arkivhandlingarna blir utsatta för vid fjärrlån, dels av hänsyn till de forskare som vill ta del av arkivmaterial hos oss. Vi ansluter oss till Riksarkivets ”regler och råd” vid interurbana lån (1995).

”Ett fjärrlån är i princip alltid ett undantag. Storskaligt utnyttjande av fjärrlånesystemet för en forskares räkning kommer inte i fråga. Lånen måste alltid gälla enstaka volymer”.

Vid lån av föremål för utställningar gäller särskilda regler (som överensstämmer i princip med Riksarkivets riktlinjer).


Undantagna från fjärrlån

 • Handlingar och arkiv i dåligt skick
 • Arkiv som är mycket efterfrågade eller som forskare ”i huset” använder
 • Arkiv som är under ordningsarbete
 • Tillståndsbelagda arkiv
 • Fotografier

Låneberättigade institutioner

 • Fjärrlån sker endast till de institutioner som har inlåningsrätt, samt till folkrörelsearkiv.
 • Vi beviljar inga fjärrlån inom Mälardalsregionen.

Utlåning

 • Ansökan om fjärrlån ska göras skriftligen genom en låneberättigad institution.
 • Ett fjärrlån får omfatta högst fem volymer.
 • Vi accepterar inte några ospecificerade beställningar.
 • Inlånande institution ska se till att arkivmaterialet blir säkert förvarat och varsamt behandlat samt läst endast i läsesal.
 • Vid återsändning ska handlingarna vara ordentligt paketerade aamt assurerade med samma belopp som Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek åsatt.
 • Lånetiden är en månad. Lånet går att förlänga efter ansökan.

Låneregler

 Gemensamma låne- och ordningsregler för ARAB:s material