Reproduktioner & kopiebeställningar


Just nu kan vi tyvärr inte utföra eller leverera reprobeställningar. Detta gäller från april 2020 tills vi kan börja arbeta som vanligt igen.

Vi tar emot reproduktionsbeställningar av material från våra samlingar, både från bibliotek- och arkivsamlingarna. Nedan finner du all nödvändig information om hur du går till väga samt våra avgifter.

Leveranstid

  • Vi levererar reprobeställningar inom 2 veckor från lagd beställning.

Beställningar

  • Alla beställningar av reproduktioner handhas genom mail eller telefon till forskarexpedition [a] arbark.se

Allmänt om priser

  • Faktureringsavgift tillkommer på 25 SEK.
  • Vi tar alltid ut en kopieavgift för högupplösta filer.
  • Vi skiljer på kommersiell och privat användning.

Vid kommersiell användning tar vi ut en användaravgift. Det gör vi inte vid användning för privat eller vetenskapligt bruk, i föreningshistoriker och dylikt inom ideella föreningar eller i folkbildande verksamhet utan kommersiellt syfte.

Det du i slutändan betalar för publiceringen är våra avgifter plus de som en eventuell upphovsrättsinnehavare kräver.

Avgifter för högupplösta kopior i digitalt format

Avgifter Förklaring Leveransformat
Kopieavgift 200 SEK/digital fil Vår avgift för arbetet att administrera och ta fram en kopia.  
+ Användaravgift
icke-kommersiell
användning
0 SEK
eller Användaravgift
Kommersiell
användning
700 SEK/digital fil
Avgiftens storlek beror på hur du tänker använda bilden: icke-kommersiellt eller kommersiellt.  
Här slutar våra avgifter. Normalt sett 900 SEK/digital fil, oavsett hur du vill ha den levererad.    
+ Eventuell avgift till upphovsrättsinnehavare
? SEK
Det är ditt ansvar som bildbeställare att undersöka rättigheter och tillstånd.
I de fall vi äger upphovsrätten får du veta det. Vi tar ingen extra avgift som rättighetsinnehavare.
 
=  Din slutsumma
Sammanlagt betalar du våra avgifter plus upphovsrättsinnehavarens eventuella avgift. Film: MPEG-4
Ljud: MPEG-3
Bild: TIFF

Avgifter för lågupplösta kopior

Avgifter    Leveransformat
Kopieavgift: à 1-10 sidor = 50 SEK
Därefter 4 SEK/sida
+ faktureringsavgift à 25 SEK
+ eventuellt porto
(Se alternativ under leveransformat)
  Papper/PDF

 

Leveransmetoder

Vill du ha papperskopior av bilder vidareförmedlar vi din beställning till en extern fotograf (med egen prislista). Vi levererar digitalt på två olika sätt.

  • E-post – Om fil/erna inte överstiger 25 MB
  • FTP – Du får instruktioner inför leveransen