Reproduktioner & kopiebeställningar


Vi tar emot reproduktionsbeställningar av material från våra samlingar, både bibliotek- och arkivsamlingarna. 

Leveranstid

  • Vi levererar reprobeställningar inom två veckor från lagd beställning.

Beställningar

  • Alla beställningar av reproduktioner handhas genom mail eller telefon till forskarexpedition [a] arbark.se

Allmänt om priser

  • Faktureringsavgift tillkommer på 25 SEK.
  • Vi tar ut en kopieavgift för högupplösta filer.
  • Vi skiljer på kommersiell och privat användning.

Vid kommersiell användning tar vi ut en användaravgift. Det gör vi inte vid användning för privat eller vetenskapligt bruk, i föreningshistoriker och dylikt inom ideella föreningar eller i folkbildande verksamhet utan kommersiellt syfte.

Det du betalar är våra avgifter plus vad en eventuell upphovsrättsinnehavare kräver för publiceringen.

Avgifter för högupplösta kopior i digitalt format

Avgifter Förklaring Leveransformat
Kopieavgift 200 SEK/digital fil Vår avgift för arbetet att administrera och ta fram en kopia.  
+ Användaravgift
icke-kommersiell
användning
0 SEK
eller Användaravgift
Kommersiell
användning
700 SEK/digital fil
Avgiftens storlek beror på hur du tänker använda bilden: icke-kommersiellt eller kommersiellt.  
Här slutar våra avgifter. Normalt sett 900 SEK/digital fil, oavsett hur du vill ha den levererad.    
+ Eventuell avgift till upphovsrättsinnehavare
? SEK
Det är ditt ansvar som bildbeställare att undersöka rättigheter och tillstånd.
I de fall vi äger upphovsrätten får du veta det. Vi tar ingen extra avgift som rättighetsinnehavare.
 
=  Din slutsumma
Sammanlagt betalar du våra avgifter plus upphovsrättsinnehavarens eventuella avgift. Film: MPEG-4
Ljud: MPEG-3
Bild: TIFF

Avgifter för lågupplösta kopior

Avgifter    Leveransformat
Kopieavgift: à 1-10 sidor = 50 SEK
Därefter 4 SEK/sida
+ faktureringsavgift à 25 SEK
+ eventuellt porto
(Se alternativ under leveransformat)
  Papper/PDF

 

Leveransmetoder

Vill du ha papperskopior av bilder vidareförmedlar vi din beställning till en extern fotograf (med egen prislista). Vi levererar digitalt på två olika sätt.

  • E-post – Om fil/erna inte överstiger 25 MB
  • FTP – Du får instruktioner inför leveransen