Reproduktioner & kopiebeställningar


OBS! Vi har för närvarande inte möjlighet att ta emot reprobeställningar på grund av hög arbetsbelastning. Leveranstiden för pågående repro är förlängd till en månad.


Vi tar emot reproduktionsbeställningar av material från våra samlingar, både bibliotek- och arkivsamlingarna. 

Leveranstid

  • Vi levererar reprobeställningar inom en månad från lagd beställning.

Beställningar

  • Alla beställningar av reproduktioner handhas genom mail eller telefon till forskarexpedition [a] arbark.se

Priser

  • Faktureringsavgift tillkommer på 25 SEK.
  • Vi tar ut en kopieavgift för högupplösta filer.
  • Vi skiljer på kommersiell och privat användning.

Vid kommersiell användning tar vi ut en användaravgift. Det gör vi inte vid användning för privat eller vetenskapligt bruk eller för historiker och dylikt inom ideella föreningar eller i folkbildande verksamhet utan kommersiellt syfte.

Det du betalar är våra avgifter plus vad en eventuell upphovsrättsinnehavare kräver för publiceringen.

Avgifter för högupplösta kopior i digitalt format

Avgifter Förklaring Leveransformat
Kopieavgift 200 SEK/digital fil Vår avgift för arbetet att administrera och ta fram en kopia.  
+ Användaravgift
icke-kommersiell
användning
0 SEK
eller Användaravgift
Kommersiell
användning
700 SEK/digital fil
Avgiftens storlek beror på hur du tänker använda bilden: icke-kommersiellt eller kommersiellt.  
Här slutar våra avgifter. Normalt sett 900 SEK/digital fil, oavsett hur du vill ha den levererad.    
+ Eventuell avgift till upphovsrättsinnehavare
? SEK
Det är ditt ansvar som bildbeställare att undersöka rättigheter och tillstånd.
I de fall vi äger upphovsrätten får du veta det. Vi tar ingen extra avgift som rättighetsinnehavare.
 
=  Din slutsumma
Sammanlagt betalar du våra avgifter plus upphovsrättsinnehavarens eventuella avgift. Film: MPEG-4
Ljud: MPEG-3
Bild: TIFF

Avgifter för lågupplösta kopior

Avgifter    Leveransformat
Kopieavgift: à 1-10 sidor = 50 SEK
Därefter 4 SEK/sida
+ faktureringsavgift à 25 SEK
+ eventuellt porto
(se alternativ under leveransformat)
  Papper/PDF

 

Leveransmetoder

Vill du ha papperskopior av bilder förmedlar vi din beställning till en extern fotograf (med egen prislista). Vi levererar digitalt på två olika sätt.

  • E-post – Om fil/erna inte överstiger 25 MB
  • FTP – Du får instruktioner inför leveransen